Noteiks veterinārās un higiēnas prasības svaigu zvejas produktu apritei

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Veterinārās un higiēnas prasības svaigu zvejas produktu apritei nelielā apjomā”, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.
Noteikumi nosaka veterinārās un higiēnas prasības Latvijas teritorijā iegūtu svaigu zvejas produktu piegādei galapatērētājam vietējā tirgū vai personai, kura nodarbojas ar mazumtirdzniecību un tieši realizē zvejas produktus galapatērētājam.
Saskaņā ar noteikumiem, svaigu zvejas produktu neliels apjoms ir tie zvejas produkti, ko piegādā zvejnieks, kuram ir speciālā atļauja (licence) komercdarbības veikšanai zvejniecībā zvejai iekšējos ūdeņos vai jūras piekrastes ūdeņos, un zvejas produktu apjoms nepārsniedz zvejniekam noteikto nozvejas limitu, ja tāds ir paredzēts. Tāpat tie ir zvejas produkti, ko piegādā audzētājs no PVD reģistrētas vai atzītas audzētavas.

Noteikumu prasību izpildi kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).

Svaigi zvejas produkti ir savvaļas vai akvakultūrā audzēti jūras vai saldūdens dzīvnieki, kas var būt dzīvi, nogalināti vai apstrādāti atbilstoši noteikumos noteiktajām prasībām.

Noteikumi paredz, ja zvejas produktu ieguvējs pārdot svaigus zvejas produktus tieši galapatērētājam, tad viņš pircējam redzamā vietā novieto uzrakstu ar zvejnieka vārdu un uzvārdu (juridiskai personai – nosaukumu) vai audzētavas nosaukumu. Tāpat redzamā vietā jānovieto PVD piešķirtais reģistrācijas numurs un speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai zvejniecībā numurs vai PVD atzītas vai reģistrētas audzētavas numurs, kā arī zvejas produktu ieguves vieta un datums.

Savukārt, ja zvejas produktu ieguvējs zvejas produktus piegādā personai, kas nodarbojas ar mazumtirdzniecību un tieši realizē zvejas produktus galapatērētājam, tad pavadzīmē ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) piešķirtu numuru vai citā darījumu apliecinošā dokumentā papildus norāda zvejas produktu ieguves vietu un datumu.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 


______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv


 

  • Publicēts:
    04.06.2009