Noteikta kārtība bīstama augu slimības ierosinātāja apkarošanai

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) padotībā esošā Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) izstrādāto Ministru kabineta (MK) noteikumus „Fitosanitārie pasākumi un to piemērošanas kārtība augu un augu produktu aizsardzībai pret Phytophthora ramorum”.

Noteikumi izstrādāti, lai ieviestu Eiropas Komisijas (EK) 2002.gada 19.septembra Lēmumu par pagaidu neatliekamiem fitosanitārajiem pasākumiem, lai novērstu bīstama augu slimību ierosinātāja – mikroskopiskas sēnes Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. ievešanu un izplatību Kopienā. Normatīvā akta projekta būtība ir noteikt kārtību, kādā apkaro šo īpaši bīstamo augu kaitīgo organismu, kā arī ierobežo tā izplatību.

Phytophthora ramorum ir bīstams slimības ierosinātājs dekoratīvo koku un krūmu kokaudzētavās, apstādījumos un dārzos. Šis mikroskopiskais organisms - sēne izraisa smagu augu saslimšanu, no kuras inficētie augi ātri aiziet bojā. Līdzīgi, kā tas ir bakteriālām iedegām, efektīvu preparātu cīņai ar šo slimību nav. Latviešu valodā oficiāli šim organismam pagaidām vēl nav dots nosaukums, bet speciālisti un lauksaimnieki to dēvē par „pēkšņo ozolu nāvi” un ar šādu nosaukumu to arī atpazīst.

VAAD jau ilgstoši veic Latvijā izaudzēto un ievesto augu pārbaudes šā bīstamā kaitīgā organisma atklāšanai. Tādējādi Phytophthora ramorum izplatība Latvijā praktiski nav konstatēta.

Par normatīvā akta „Fitosanitārie pasākumi un to piemērošanas kārtība augu un augu produktu aizsardzībai pret Phytophthora ramorum” īstenošanu atbildīgā iestāde būs Valsts augu aizsardzības dienests, kurš veiks saimniekaugu pārbaudi atbilstošā laikā saimniekaugu augšanas, audzēšanas vai tirdzniecības vietās un, konstatējot organisma vizuālās pazīmes, ņems paraugu un nosūtīs to laboratoriskām analīzēm. Tāpat VAAD laboratoriski diagnosticēs organismu, tā atklāšanas gadījumā piemēros fitosanitāros pasākumus un uzraudzīs to izpildi, kā arī informēs Eiropas Komisiju un pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis par pārbaužu rezultātiem.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv


 

  • Publicēts:
    10.02.2009