Noteikta sertifikācijas kārtība mājlopu vaisliniekiem un to bioproduktiem

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku un to bioprodukta sertifikācijas kārtība”.

Noteikumi paredz mājlopu vaislinieku un to bioproduktu izmantošanas sertifikāta izsniegšanas kārtību, kuru veic šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas. Sertifikātā organizācija norāda tā derīguma termiņu un teritoriju vai ganāmpulka reģistrācijas numuru un adresi, kurā izmantojams vaislinieks vai tā bioprodukts.

Lai saņemtu sertifikātu, personai attiecīgajā organizācijā jāiesniedz iesniegums sertifikāta saņemšanai. Iesniegumam jāpievieno vaislinieka individuālās uzskaites kartītes kopija, Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) izsniegta izziņa par dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības plānā noteikto obligāto pasākumu izpildi un imunoģenētiskais tests liellopiem, savukārt aitām, kazām un zirgiem - imunoģenētiskais tests no 2012. gada 1.janvāra.

Ja attiecīgā mājlopu veida vaislinieks vai tā bioprodukts iepirkts citā valstī, tad iesniegumam jāpievieno sertifikāta kopija tās valsts oriģinālvalodā, kur izsniegts sertifikāts ar tulkojumu.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv


 

  • Publicēts:
    10.03.2009