Noteikti Gada balvas „Zelta čiekurs” ieguvēji

Šā gada 6.februārī svinīgā ceremonijā tika nosaukti un apbalvoti Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs” laureāti četrās nominācijās.

Meža nozares Gada balva „Zelta čiekurs” ir augstākā atzinība par sasniegumiem meža nozares attīstībā. Šogad Gada balvu pasniedza Meža dienu komitejas pārstāvji: Vides ministrs (zemkopības ministra p.i.) Raimonds Vējonis un publicists Aivars Berķis, Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes profesors Zigurds Saliņš, Latvijas Pašvaldības savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis, Meža īpašnieku biedrības prezidents Inesis Boķis šādās nominācijās – „Par mūža ieguldījumu”, „Par ilgtspējīgu saimniekošanu”, „Par inovatīvu uzņēmējdarbību” un „Par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā”. Balvas mērķis ir veicināt meža nozares attīstību un sabiedrisko nozīmīgumu.

„Zelta čiekuru” par mūža ieguldījumu pasniedza Raimonds Vējonis un Aivars Berķis Alfonam Grīnfeldam, Ritai Insbergai, Jānim Kazekam, Antonam Kažemakam un Viktoram Šķērstam. Balvas ieguvējiem pasniedza arī Ministru kabineta Atzinības rakstus. Visi Gada balvas ieguvēji savu mūžu veltījuši meža nozares attīstībai un ir profesionāļi savā jomā, kuru devumu augstu novērtējuši meža nozares pārstāvji.

Meža nozares Gada balvu „Zelta čiekurs” par inovatīvu uzņēmējdarbību laureāti SIA „Kvinta A”, AS „Latvijas Finieris”, AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienība „LVM Sēklas un stādi” un SIA „Marks M” sveica profesors Zigurds Saliņš. Balvu „Zelta čiekurs” saņēma AS „Latvijas Finieris”.

Balvas par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā laureāti – Bruno Andersons, Jānis Donis un Pēteris Zālītis. Balvu „Zelta čiekurs” Bruno Andersonam pasniedza Andris Jaunsleinis.

Apbalvojuma par ilgtspējīgu saimniekošanu laureāti ir Madars Kalniņš, Staņislavs Prikņa un Ainārs Zvirgzdiņš. Balvu „Zelta čiekurs” Madaram Kalniņam pasniedza Inesis Boķis.

Meža nozares Gada balvu „Zelta čiekurs” pasniedza jau piekto gadu. Balvas pretendentu vērtēšanu organizē Zemkopības ministrija, un tā notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā kandidātus vērtē eksperti un otrajā - zemkopības ministra vadītā Meža dienu komiteja. Nominācijā „Par mūža ieguldījumu” nosaka piecus Gada balvas ieguvējus, pārējās nominācijās – vairākus laureātus, no kuriem viens ir Gada balvas ieguvējs.

Meža nozares Gada balva „Zelta čiekurs” pasniegšanas ceremonija jau kļuvusi par tradīciju. Zelta čiekurs sevī iemieso vienkāršību, atvērtību un Latvijas meža skaistumu: dvēselē vienkāršs, formā izsmalcināts, atvērts kā saule, silts kā mājas svētība un sīksts kā latvietis. Nav precīzāka apzīmējuma cilvēka mīlestībai pret mežu, tāpat kā nav labākas balvas, lai atalgotu cilvēka darbu Latvijas meža labā.

Vairāk informācijas:

Māra Mīkule

Zemkopības ministrijas

Meža politikas departamenta

Starptautiskās meža politikas un sadarbības nodaļas vadītājas vietniece

Tālrunis: 67027553

mara.mikule@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    11.02.2009