Noteikti konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” laureāti

Noslēdzies jau par tradīciju kļuvušais Zemkopības ministrijas (ZM) organizētais konkurss „Mūsu mazais pārgājiens”. Šogad ZM to organizēja sadarbībā ar Latvijas Kokrūpniecības federāciju. Konkursā Latvijas vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki tika aicināti izpētīt koksnes izmantošanas plašās iespējas, iepazīties ar koksnes izmantošanas veidiem, kā arī iegūt plašākas zināšanas par mežu un tā nozīmi tautsaimniecībā.

Konkursa dalībniekiem bija jādodas izpētes pārgājienā vai ekskursijā uz kādu koksnes produktu ražotni un objektiem, kuros ir izmantota koksne vai koksnes materiāli, lai iepazītos ar koksnes apstrādes un izmantošanas veidiem un sagatavotu radošu izpētes darbu – pārgājiena vai ekskursijas aprakstu brīvā stāstījumā, esejas vai citā literārā formā (par interesantiem atklājumiem vai novērojumiem saistībā ar koksnes apstrādi un izmantošanu tautsaimniecībā, sadzīvē, arhitektūrā, rekreācijā u.c.), papildinot aprakstu ar vizuālo informāciju - zīmējumiem, kartēm, fotoattēliem u.c.).

Konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs - rakstnieks un publicists Ēriks Hānbergs ir iepriecināts, ka ar katru gadu konkurss kļūst aizvien populārāks un pauž gandarījumu par lielo atsaucību un darbu labo kvalitāti. Vērtēdams komisijas darbu, viņš secina: „Visa žūrija strādāja ļoti ieinteresēti un priecājās, ka konkurss rosinājis brīnīties un ar izbrīnu ieraudzīt tuvākajā apkārtnē to, kas līdz šim nebija redzēts un kam vienaldzīgi paiets garām.” Tāpat Ē.Hānbergs atzīst, ka ir prieks, ka rakstnieku Imanta Ziedoņa un Rimanta Ziedoņa aizsāktais darbs grāmatā „Mežu zemē Latvijā” turpina un turpinās iedvesmot, atkal un atkal no jauna mudinot pētīt un izzināt tuvāku un tālāku apkārtni.

Konkursa darbus vērtēja arī Latvijas Kokrūpniecības federācijas prezidents Juris Biķis un federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss, arhitekte Zaiga Gaile, kā arī ZM Meža politikas departamenta pārstāves Anita Baumane un Māra Mīkule.

Konkursam iesūtīti 197 skolēnu kolektīvu darbi – 37 darbi 1.-4.klašu grupā, 66 darbi 5.-9.klašu grupā, 23 darbi 10.-12.klašu un profesionālo izglītības iestāžu grupā un 71 darbs interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā.

Konkursa komisija izvērtēja visus iesūtītos darbus un noteica 46 labākos četrās vērtēšanas grupās. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā grupā tiks paziņoti apbalvošanas pasākumā.

Vērtēšanas komisija par konkursa „Mūsu mazais pārgājiens” labāko darbu autoriem atzina:

 • Alsviķu profesionālās skolas 2.kursu;
 • Antūžu speciālās internātpamatskolas interešu grupu;
 • Apriķu pamatskolas 3.klasi;
 • Asūnes pamatskolas 8. un 9.kl.skolēnu grupu;
 • Āgenskalna sākumskolas 4.a klasi;
 • Balvu Amatniecības vidusskolas 5.klasi;
 • Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas 8.klasi;
 • Bikstu pamatskolas 4.klasi;
 • Ciblas vidusskolas 10.klasi;
 • Daugavpils 17.vidusskolas 6.un 8.klases skolēnu grupu;
 • Dravnieku pamatskolas 4.klasi;
 • Dravnieku pamatskolas 5.-9.klašu interešu izglītības grupu;
 • E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 8.b klasi;
 • J.Pilduska Daugavpils Valsts Poļu ģimnāzijas 2.klasi;
 • Jaunpils vidusskolas 2.klasi;
 • Kalvenes pamatskolas 1.-2.klases grupu;
 • Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 3.b klase;
 • Kapsēdes pamatskolas interešu pulciņu „Meža vērotāji”;
 • Latgales Amatniecības meistaru skolu;
 • Lazdonas pamatskolas 1.klasi;
 • Liepājas būvniecības vidusskolas 2d kursu;
 • Līksnas pamatskolas tūrisma pulciņu;
 • Ludzas pilsētas ģimnāzijas 5.klasi;
 • Madonas Valsts ģimnāzijas 11.a klasi;
 • Nautrēnu vidusskolas 10.b klasi;
 • Nīkrāces pamatskolas 6.klasi;
 • Nirzas pamatskolas 3.klasi;
 • Ogres 1.vidusskolas 4.a klasi;
 • Praulienas pamatskolas interešu izglītības pulciņu „Dabas pētnieki”;
 • Purmsātu speciālās internātskolas 5.klasi;
 • Rencēnu pamatskolas novadpētniecības pulciņu;
 • Rēzeknes Valsts ģimnāzijas 11.m1 klasi;
 • Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskolas 12.klasi;
 • Silenes pamatskolas Skautu pulciņu;
 • Smiltenes Centra vidusskolas 4.a un 4.b klasi;
 • Stiklu speciālās internātpamatskolas 6. un 8.c¹ klasi;
 • Talsu pamatskolas 4.b klasi;
 • Talsu pamatskolas 6.b klasi;
 • Ugāles pagasta pirmskolas izglītības iestādes „Lācītis” interešu izglītības 5-6 gadīgo bērnu grupu;
 • Ugāles pagasta pirmskolas izglītības iestādes „Lācītis” interešu izglītības 6-7 gadīgo bērnu grupu;
 • Vaboles vidusskolas 10.-11.klasi;
 • Vaiņodes internātpamatskolas 8.a klasi;
 • Vārkavas vidusskolas 9.klasi;
 • Virgas pamatskolas 4.klasi;
 • Zaķumuižas pamatskolas 6.klasi;
 • Zilupes vidusskolas 10.c klasi.

Konkursu finansiāli atbalsta Meža attīstības fonds.

Vairāk informācijas:

Māra Mīkule

Meža politikas departamenta

Starptautiskās meža politikas un sadarbības nodaļas

vadītājas vietniece

Tālrunis: 67027553

mara.mikule@zm.gov.lv

Ministrijas mājas lapā sadaļā "Mūsu mazais pārgājiens"

 • Publicēts:
  03.03.2009