Noteikti Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs” laureāti

Šā gada 6.janvārī Meža dienu komiteja noteica Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs”, kas ir augstākā atzinība par sasniegumiem meža nozarē, laureātus un ieguvējus. Gada balva tiks pasniegta četrās nominācijās – „Par mūža ieguldījumu”, „Par ilgtspējīgu saimniekošanu”, „Par inovatīvu uzņēmējdarbību” un „Par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā”.

Balvu „Zelta čiekurs” Par mūža ieguldījumu saņems Alfons Grīnfelds, Rita Insberga, Jānis Kazeks, Antons Kažemaks un Viktors Šķērsts. Visi Gada balvas ieguvēji savu mūžu veltījuši meža nozares attīstībai un ir profesionāļi savā jomā, kuru devumu augstu novērtēja meža nozares pārstāvji.

Laureāti nominācijā „Par inovatīvu uzņēmējdarbību” ir SIA „Kvinta A”, AS „Latvijas Finieris”, AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienība „LVM Sēklas un stādi” un SIA „Marks M”. Laureāti nominācijā „Par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā” – Bruno Andersons, Jānis Donis un Pēteris Zālītis. Laureāti nominācijā „Par ilgtspējīgu saimniekošanu” ir Madars Kalniņš, Staņislavs Prikņa un Ainārs Zvirgzdiņš. Gada balvas ieguvēji šajās nominācijās tiks nosaukti apbalvošanas ceremonijas laikā.

Meža nozares Gada balva “Zelta čiekurs” tiks pasniegta jau piekto gadu. Balvas pretendentu vērtēšanu organizē Zemkopības ministrija, un tā notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā kandidātus vērtē eksperti un otrajā - zemkopības ministra Mārtiņa Rozes vadītā Meža dienu komiteja. Nominācijā "Par mūža ieguldījumu" nosaka piecus Gada balvas ieguvējus, pārējās nominācijās – vairākus laureātus, no kuriem viens ir Gada balvas ieguvējs.

Meža dienu komiteja nolēma, ka Meža nozares Gada balvas “Zelta čiekurs” pasniegšanas ceremonija notiks šā gada 6. februārī.

Zelta čiekurs sevī iemieso vienkāršību, atvērtību un Latvijas meža skaistumu: dvēselē vienkāršs, formā izsmalcināts, atvērts kā saule, silts kā mājas svētība un sīksts kā latvietis. Nav precīzāka apzīmējuma cilvēka mīlestībai pret mežu, tāpat kā nav labākas balvas, lai atalgotu cilvēka darbu Latvijas meža labā.

Vairāk informācijas:

Māra Mīkule

Zemkopības ministrijas

Meža politikas departamenta

Starptautiskās meža politikas un sadarbības nodaļas vadītājas vietniece

Tālrunis: 67027553

mara.mikule@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    07.01.2009