Notiks seminārs „Atbalsts vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai”

Piektdien, 24.jūlijā Zemkopības ministrijā notiks LEADER informatīvais seminārs vietējām rīcības grupām „Atbalsts vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai”.

Semināra laikā tiks sniegta informācija potenciālajām vietējām rīcības grupām Rīgas plānošanas reģionā par iespēju piesaistīt Eiropas Savienības atbalstu teritorijas attīstībai, izveidojot vietējo rīcības grupu un sagatavojot vietējo attīstības stratēģiju.

Vietējās attīstības stratēģijas iesniegumu pieņemšana gan Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā, gan Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākumā tiks uzsākta no šī gada 1.septembra līdz 1.oktobrim.

Informācija par atbalsta saņemšanas iespējām pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Seminārs notiks Zemkopības ministrijā, Republikas laukumā 2 pulksten 11.00, 316.telpā un  tas tiek organizēts sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centru un Latvijas Lauku forumu.

 

______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    23.07.2009