Paredz izmaiņas bišu pārraudzībā

Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.246 „Medus bišu pārraudzības kārtība””, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Plānotās izmaiņas noteikumos precizē atbilstības kritērijus personām, kuras veic bišu pārraudzību, nosakot, ka to var veikt fiziska persona, kas ir saņēmusi attiecīgu sertifikātu pārraudzības darba veikšanai vai apliecību šī darba veikšanai vienā ganāmpulkā.

Grozījumi paredz arī dravas īpašnieka pienākumus, nosakot, ka tas Civillikumā noteiktajā kārtībā vienojas ar bišu pārraugu par pārraudzības darba veikšanu, ja īpašnieks pats neveic pārraudzību savā ganāmpulkā, tā mazinot administratīvo slogu ganāmpulka īpašniekam.

Tāpat dravas īpašniekam jānodrošina pārraudzībai atbilstošus apstākļus un datu pieejamību pārbaudes veicējiem un laikus jāsniedz pieprasītā informācija pārraugam, ja dravas īpašnieks pats neveic pārraudzību savā dravā.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    18.06.2009