Paredz izmaiņas cūku pārraudzībā

Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 2.jūlija noteikumos Nr.287 „Cūku pārraudzības kārtība””, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Plānotās izmaiņas noteikumos precizē atbilstības kritērijus personām, kuras veic cūku pārraudzību, nosakot, ka to var veikt fiziska persona, kas ir saņēmusi attiecīgu sertifikātu pārraudzības darba veikšanai vai apliecību šī darba veikšanai vienā ganāmpulkā.

Grozījumi paredz arī cūku ganāmpulka īpašnieka pienākumus, nosakot, ka tas Civillikumā noteiktajā kārtībā vienojas ar cūku pārraugu par pārraudzības darba veikšanu, ja īpašnieks pats neveic pārraudzību savā ganāmpulkā, tā mazinot administratīvo slogu ganāmpulka īpašniekam.

Tāpat ganāmpulka īpašniekam jānodrošina pārraudzības ciltsdokumentācijas kārtošana un jāsniedz pārraudzības informāciju šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijai, ja ganāmpulks pieder šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības īpašniekam.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    18.06.2009