Paredz izmaiņas Pārtikas un veterinārā dienesta nolikumā

Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.142 „Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums””, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts paredz Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) nolikumā precizēt likumos noteiktās dienesta funkcijas un uzdevumus funkciju izpildei.

Normatīvā akta projekts nosaka, ka dienesta darbības mērķis ir nodrošināt patērētājiem nekaitīgas un drošas pārtikas un dzīvnieku barības apriti, kā arī dzīvnieku veselības un labturības, ciltsdarba, nepārtikas preču drošuma un fitosanitārās robežkontroles prasību ievērošanu.

Turpmāk papildus jau esošajām funkcijām PVD būs jāorganizē un jāveic ciltsdarbā iesaistīto personu, komersantu un organizāciju pārbaudi, kā arī jākontrolē piena ražotājus un piena pircējus normatīvajos aktos par piena kvotām noteiktajā kārtībā.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    09.07.2009