Paredz izmaiņas veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumos

Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.407 „Veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi””, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Ņemot vērā, ka Zemkopības ministrija ir izdarījusi izmaiņas saistībā ar pakļautībā esošo iestāžu strukturālajām izmaiņām, noteiktās Sanitārās robežinspekcijas funkcijas paredzēts nodot Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD).

Savukārt, lai samazinātu administratīvo slogu komersantam, kurš saņēmis speciālo atļauju veterinārās aptiekas atvēršanai, izmaiņas grozījumos paredz atcelt prasību sniegt PVD informāciju par iepriekšējā mēnesī izsniegtajām recepšu zālēm.

Grozījumi noteikumos nosaka, ka importētājs un lieltirgotava informāciju par veterināro zāļu realizācijas apjomu sniedz Sabiedrības veselības aģentūrai.

Tāpat noteikumos veikti precizējumi saimniecības pienākumos veterināro zāļu apritē un veterinārārsta pienākumos, veicot patstāvīgu veterināro zāļu uzraudzību saimniecībā, kā arī Pārtikas un veterinārā dienesta kompetencē esošajās funkcijās, izsniedzot atļaujas saimniecībai pirkt zāles lieltirgotavā un uzraugot zāļu apriti saimniecībā.

Paredzams, ka turpmāk Zāļu valsts aģentūra lēmumu par nereģistrētu veterināro zāļu izplatīšanas atļaujas izsniegšanu pieņems 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    16.07.2009