Paredz izmaiņas zirgu pārraudzībā un vērtēšanā

Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.274 „Noteikumi par zirgu pārraudzību, zirgu darba spēju novērtēšanu un dalību zirgu sporta sacensībās””, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Plānotās izmaiņas noteikumos precizē atbilstības kritērijus personām, kuras veic zirgu pārraudzību, nosakot, ka to var veikt fiziska persona, kas ir saņēmusi sertifikātu zirgu eksterjera vērtēšanai vai pārraudzības veikšanai, un persona, kurai ir apliecība pārraudzības veikšanai vienā ganāmpulkā.

Grozījumi paredz arī zirga īpašnieka pienākumus, nosakot, ka tas Civillikumā noteiktajā kārtībā vienojas ar zirgu pārraugu par pārraudzības darba veikšanu, ja īpašnieks pats neveic pārraudzību savā ganāmpulkā.

Tāpat noteikumos precizētas tiesību normas par zirgu vērtēšanu un pārraudzības datu reģistrēšanu ciltsdokumentācijā.


Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    18.06.2009