Paredz jaunu kārtību sertifikāta un apliecības izsniegšanā fiziskai personai par attiecīgā darba veikšanu ciltsdarba jomā

 

Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju pārstādīšanas speciālista apmācības, sertifikāta, kā arī apliecības dzīvnieku pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai izsniegšanas un anulēšanas kārtība”, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumi nosaka dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju pārstādīšanas speciālista apmācības, sertifikāta, kā arī apliecības izsniegšanas un anulēšanas kārtību.

Paredzams, ka turpmāk sertifikāts un apliecība tiks izsniegta uz nenoteiktu laiku. Fiziskai personai, kura būs saņēmusi sertifikātu vai apliecību, būs pienākums piecu gadu laikā paaugstināt kvalifikāciju, apgūstot kvalifikācijas paaugstināšanas programmu.

Noteikumi izstrādāti jaunā redakcijā un aizstās Ministru kabineta 2000.gada 21.novembra noteikumus Nr.400 „Kārtība, kādā sertificējamas fiziskās personas, kuras veic dzīvnieku vērtēšanu un kontrolvērtēšanu, dzīvnieku pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, embriju pārstādīšanu un vaislinieku bioprodukta un embriju realizāciju”.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    23.07.2009