Paredzētas izmaiņas lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas kontroles kārtībā

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.401 „Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšana prasības, kā arī kontroles kārtība””, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumos „Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšana prasības, kā arī kontroles kārtība” noteikta lauksaimniecības produktu - augļu, dārzeņu un kartupeļu - integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības, kā arī kontroles kārtība. Savukārt grozījumu projektā ietverta prasība, ka audzētājam, uzsākot integrēto audzēšanu, iesniegumā būs jānorāda tirdzniecības perioda sākums, kā arī jāvienojas par pārbaudes laiku saimniecībā ar Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoru, kas iepriekš nebija noteikts.

Tāpat noteikumu projekts paredz, ka integrēti audzētu lauksaimniecības produktu audzētājs vai izplatītājs produkciju varēs marķēt ar nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produkta marķējumu „Kvalitatīvs produkts” saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību.

Noteikumu grozījumu projekts izstrādāts, konsultējoties ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi, „Latvijas augļkopju asociāciju”, biedrību „Latvijas dārznieks” un Valsts augu aizsardzības dienestu.

Izmaiņas dokumentā stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    04.06.2009