Pārtikas veterinārais dienests pildīs papildus funkcijas

Šodien valsts sekretāru sanāksmē izskatīja vairākus noteikumu projektus, kuros Zemkopības ministrija ir izdarījusi izmaiņas saistībā ar pakļautībā esošo iestāžu strukturālajām izmaiņām.

Iesniegtie grozījumi normatīvajos aktos paredz Sanitārās robežinspekcijas kā atsevišķas struktūrvienības likvidēšanu, to iekļaujot Pārtikas un veterinārā dienesta centrālajā (PVD) aparātā.

Vienlaikus Ciltsdarba valsts inspekcijas funkcijas tiek nodotas PVD un valsts aģentūrai „Lauksaimniecības datu centrs”.

Tāpat, ņemot vērā Ciltsdarba valsts inspekcijas reorganizāciju, paredzēts atzīt par spēku zaudējušu inspekcijas nolikumu.

Paredzams, ka grozījumi stāsies spēkā ar šī gada 1.jūliju.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    11.06.2009