Pieņemti jauni noteikumi par zivju izkraušanas un tirdzniecības kontroli

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi”.

Pērnā gada rudenī tika pieņemti grozījumi Zvejniecības likumā, kuri paredz, ka tiek likvidēta Valsts zivsaimniecības pārvalde un tās funkcijas pārdalītas starp aģentūru „Latvijas zivju resursu aģentūra” un Zemkopības ministriju. Līdz ar grozījumu pieņemšanu ir nepieciešams mainīt šobrīd spēkā esošos noteikumus „Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi”. Tā kā izmaiņas skar lielāko daļu noteikumu, tie tiek izstrādāti jaunā redakcijā.

Jaunajos noteikumos noteikta Latvijas zivju resursu aģentūras un Valsts vides dienesta kompetence, veicot nozvejoto zivju izkraušanas kontroli un pārbaudot zivju tirdzniecības, zivju pircēju reģistrācijas, transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpas, kā arī nozvejoto zivju aprites kontroles vajadzībām nepieciešamo dokumentāciju un tās glabāšanu.

Tāpat noteiktas kompetentās institūcijas (muita un Valsts vides dienests), kas pārbauda Eiropas Savienības (ES) Regulu ieviestos nozvejas sertifikātus un reeksporta sertifikātus, kas pievienoti trešo valstu izcelsmes zivju produkcijai.

Tiek arī samazināts administratīvais slogs, ļaujot pieteikties reģistrācijai, izmantojot elektroniskos līdzekļus, kā arī elektroniski iesniegt atskaites par veiktajiem zivju pirkšanas darījumiem.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv


 

  • Publicēts:
    02.06.2009