Pirmajā kārtā iesniegtos projektus enerģijas ražošanai no biomasas vērtēs pēc atbilstības pasākuma mērķiem

Lauku attīstības programmas (LAP) 2007.-2013.gadam pasākumā „Enerģijas ražošana no lauksaimniecības un mežsaimniecības izcelsmes biomasas” 1.  kārtas ietvaros, kas noslēdzās 2008. gada 3. decembri, Lauku atbalsta dienestā (LAD) tika iesniegts 31 projekts. Apkopojot kārtas rezultātus, aprēķināts, ka iesniegto projektu kopējās plānotās investīcijas varētu sasniegt 70 miljoni latu bez pievienotas vērtības nodokļa (PVN), tai skaitā sabiedriska finansējuma apjoms 31,5 miljoni latu. Plānotā kopējā ražotņu koģenerācijā saražotā elektrības jauda sasniegtu 24 megavatus (MW) un saražotais siltuma apjoms 37 megavatstundas (MWh). Taču tikai 8 projektos no iesniegtajiem plānots saražoto siltumu izmantot savā saimniecībā vai piegādāt to patērētājiem.

       Pirmajai kārtai kopējais atvēlētais finansējums ir 10 miljoni latu, tādēļ visiem projektiem piešķirt atbalstu nebūs iespējams, jo, lai visus iesniegtos projektus apstiprinātu, būtu nepieciešami 31,5 miljoni latu. Tāpēc saskaņā ar atbilstošajiem Ministru kabineta (MK) noteikumiem pasākumam „Enerģijas ražošana no lauksaimniecības un mežsaimniecības izcelsmes biomasas” LAD veiks iesniegto projektu grupēšanu atbilstoši kritērijiem, piemēram, tādiem, kā projekta īstenošanas vieta, sagatavots tehniskais projekts, lauksaimniecības dzīvnieku esamība atbalsta pretendentam u.c.. Tādejādi vispirms finansējums tiks nodrošināts tiem projektiem, kuri visvairāk atbilst Lauku attīstības programmas un pasākuma „Enerģijas ražošana no lauksaimniecības un mežsaimniecības izcelsmes biomasas” mērķiem.

Kā ziņots iepriekš, Zemkopības ministrija (ZM) plāno izsludināt LAP pasākuma „Enerģijas ražošana no lauksaimniecības un mežsaimniecības izcelsmes biomasas” 2. kārtu. Lai arī lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu LAD pieņems piecu mēnešu laikā pēc 1. kārtas noslēgšanas, Zemkopības ministrija sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu savlaicīgi publiskos provizorisku informāciju par iesniegto projektu grupēšanu un to saņemtajiem punktiem atbilstoši MK noteikumos noteiktajiem kritērijiem. Šī informācija uzņēmējiem palīdzēs pieņemt lēmumu par turpmāku projektu gatavošanu iesniegšanai, īpaši to projektu, kuriem 1. kārtā sabiedriskais finansējums nebija pietiekošs. Tādejādi atbalsta pretendentam būs iespēja uzlabot jau iesniegto projektu, piemēram, pievienojot tehnisko projektu, kālab projekts varēs saņemt vairāk punktus 2. kārtā. Savukārt 1. kārtā noraidītajiem projektiem nekādas priekšrocības netiks dotas un tie 2. kārtā tiks vērtēti līdzvērtīgi ar citiem 2. kārtā iesniegtajiem projektiem, kur atkal tiks atbalstīti pasākuma mērķim atbilstošākie projekti, piešķirot katram projektam punktus tā, kā tas noteikts pasākuma „Enerģijas ražošana no lauksaimniecības un mežsaimniecības izcelsmes biomasas” noteikumos.

 

 

________________

Informāciju sagatavoja
Solveiga Lazovska
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
Vadītājas vietniece
Tālrunis: 67027498
solveiga.lazovska@zm.gov.lv


 

  • Publicēts:
    16.02.2009