Plāno stingrāk uzraudzīt kokmateriālu tirgu

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi informatīvo ziņojumu „Par likumības ievērošanu kokmateriālu tirgū Latvijā”, ko šodien izskatīja Valsts sekretāru sanāksmē.

Ar Ministru prezidenta rīkojumu izveidotā darba grupa, kuras sastāvā ietilpst Zemkopības ministrijas speciālisti, valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji, sagatavoja priekšlikumus, lai novērstu likumpārkāpumus darījumos ar koksni.

 Ziņojumā ietverts, ka nepieciešams izvērtēt pārskata par koku ciršanu saturu, ko meža īpašnieks iesniedz Valsts meža dienestā. Pārskatā par koku ciršanu jāparedz vieta papildu informācijai – koksnes pircējam un darījuma apmēram latos, tādējādi Valsts ieņēmumu dienests varētu izsekot darījumiem ar kokmateriāliem.

 Jāvienojas par skaidru un nepārprotamu termina „saimnieciskā darbība” definīciju likuma „Par iedzīvotāju ienākumu nodokli” izpratnē.

Darījumos ar kokmateriāliem jāizvērtē iespējas publisko iepirkumu gadījumā. Pirmkārt, iepirkumu komisijai obligāti būtu jāpieprasa kompetentas institūcijas atzinums par būtisku konkrēto nozari regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, kā arī vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu. Jāizslēdz pretendentu no turpmākās dalības konkursā, ja ir konstatēti kandidāta vai pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma vai pieteikuma iesniegšanas dienas. Otrkārt, jāpiemēro kā izslēgšanas kritēriju pretendenta maksāto valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu minimālo maksājumu budžetā. Sociālā nodokļa iemaksu minimālais līmenis būtu jāsaskaņo ar meža nozares pārstāvjiem.

Kā arī būtu jāsamazina pievienotās vērtības nodokļa likme kurināmās koksnes piegādēm iedzīvotājiem.

Zemkopības ministrijai līdz šī gada 1. jūlijam jāsagatavo un noteiktā kārtībā jāiesniedz priekšlikumus tiesību aktu precizēšanai, paredzot meža īpašnieka pārskatā par koku ciršanu papildus ietveramo informāciju, kas nodrošina iespēju izsekot koksnes plūsmai pievienotās vērtības ķēdē.

 

______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    02.04.2009