Precizēti nosacījumi LAP pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” atbalsta piešķiršanā

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””.
  
Noteikumu projektā precizēti nosacījumi par pasākuma īstenošanas vietu, nodrošinot vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanu.

Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” īstenošanas vieta var būt visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju, kā arī šādas teritoriālās vienības - Ādažu novads, Babītes novada Babītes pagasts, Baldones novads, Carnikavas novads, Garkalnes novads, Ķekavas novada Ķekavas pagasts, Mārupes novads, Olaines novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Saulkrastu novads, Siguldas novada Siguldas novads, Stopiņu novads.

Iedzīvotāju skaitu nosaka saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu Latvijas administratīvajās teritorijās iepriekšējā gada sākumā.

Izmaiņas stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622

  • Publicēts:
    17.06.2009