Precizēti valsts un Eiropas Savienības atbalsta noteikumi saistībā ar Valsts zivsaimniecības pārvaldes reorganizāciju

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus vairākos Ministru kabineta (MK) noteikumos, kas saistīti ar valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta piešķiršanu zivsaimniecībā.

Grozījumi veikti šādos normatīvajos aktos: „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana””; „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte”; „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Zveja iekšējos ūdeņos”” un „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās””.

Tā kā no 2009. gada darbību pārtraukusi Valsts zivsaimniecības pārvalde, nododot zvejniecības politikas ieviešanas un īstenošanas funkcijas valsts aģentūrai „Latvijas Zivju resursu aģentūra”, bet politikas izstrādes un plānošanas funkcijas – Zemkopības ministrijai, tad spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai, ir nepieciešams veikt izmaiņas, lai fiksētu procedūras, kurās turpmāk valsts aģentūru „Latvijas Zivju resursu aģentūra” aizstās līdzšinējās Valsts zivsaimniecības pārvaldes funkcijas.

Grozījumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
antra.elste@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    06.01.2009