Šodien noslēdzas pieteikšanās valsts atbalstam kredītprocentu atmaksai

Šodien Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās pārvaldēs pēdējo dienu pieņem lauksaimnieku iesniegumus kredītprocentu starpības kompensācijām. Kredītprocenti daļēji tiek atmaksāti valsts atbalsta programmas „Atbalsts investīciju veicināšanai lauksaimniecībā” ietvaros. Vienlaikus arī jāiesniedz provizoriskā informācija par 2009.gada saistībām.

Savukārt piensaimniecības organizācijas tiek aicinātas līdz 15.martam pieteikties atbalstam par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pārbaudāmā buļļa meitai (pirmpienei, kurai ir noslēgta pirmā standarta laktācija). Arī cūkkopības organizācijām iesniegumi atbalstam ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanai jāiesniedz līdz 15.martam.

Līdz 20.martam no augkopjiem tiek gaidīti pieteikumi atbalstam genofonda uzturēšanai.

Lai pieteiktos valsts atbalstam lauksaimniecībā, pretendentam jāaizpilda iesniegums, kura forma atrodama LAD interneta mājas lapā www.lad.gov.lv. Aizpildītā veidlapa jāiesniedz tajā LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kur atrodas saimniecība un vai atbalstāmā teritorija.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 107 „Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kartību” publicēti 19.februāra laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī pieejami ZM un LAD interneta mājas lapās.

Saskaņā ar šo noteikumu pielikuma „Atbalsts lopkopības attīstībai” sadaļas „Atbalsts ciltsdarbam un piensaimniecībā izmantojamo dzīvnieku audzēšanai” prasībām, šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas – Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība un Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija – uzsākušas pakalpojuma sniegšanu zemniekiem par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu pārraudzībā esošām piena govīm.

Pakalpojums sevī ietver ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu pārraudzībā esošai govij, kura atrodas vismaz gadu pārraudzībā un kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240–305 dienas) izslaukums ir vismaz 5000 kilogramu, bioloģiskajās saimniecībās – vismaz 4000 kilogramu. Šis pakalpojums netiks sniegts gaļas šķirnes, gaļas šķirņu krustojumu, piena gaļas šķirņu krustojumu un nezināmas izcelšanās dzīvniekiem. Tāpat ģenētisko kvalitāti un produktivitāti var noteikt pārraudzībā esošai govij, kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas dati ir izmantojami ciltsdarbā. Pirmpienei standarta laktācijas dati nav nepieciešami, bet individuālās piena kontroles rādītāji ir izmantojami ciltsdarbā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par govju pārraudzību.

Par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu pārraudzībā esošai govij sīkāku informāciju piena lopkopības saimniecību īpašnieki var saņemt Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienībā pie Nikolaja Ļisovenko, zvanot pa tālruņiem 29172234 vai 67298723, kā arī Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācijā pie Ulda Krievāra, zvanot pa tālruņiem 29286434 vai 64222707.

Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus sekot paziņojumiem rajonu laikrakstos, kā arī informācijai ZM un LAD interneta mājas lapās, lai savlaicīgi varētu pieteikties valsts un ES atbalsta saņemšanai un nenokavētu pieteikšanās termiņus.

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    09.03.2009