Tiek reorganizēta Sanitārā robežinspekcija

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus Pārtikas aprites uzraudzības likumā un Veterinārmedicīnas likumā.

Grozījumi veikti saskaņā ar Zemkopības ministrijas pakļautībā esošo iestāžu strukturālajām izmaiņām – tiek reorganizēta Sanitārā robežinspekcija, likvidējot to kā atsevišķu struktūrvienību un iekļaujot PVD sastāvā.
  
Likumprojekti paredz, ka Sanitārās robežinspekcijas funkcijas turpmāk veiks Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), kā arī tika precizēti PVD amatpersonu – inspektoru – amatu nosaukumi.

Līdz šim Pārtikas aprites uzraudzības likums noteica, ka Pārtikas un veterinārajā dienestā ietilpst centrālais aparāts, teritoriālās struktūrvienības, Sanitārā robežinspekcija, Nacionālais diagnostikas centrs, laboratorijas un Pārtikas centrs.

Savukārt Veterinārmedicīnas likums noteica, ka veterināro kontroli uz valsts robežas, brīvajās noliktavās un muitas noliktavās veic Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārā robežinspekcija.

Reorganizējot Sanitāro robežinspekciju un iekļaujot to PVD sastāvā, ir samazinātas 11 amata vietas.

Izstrādātie likumprojekti paredz, ka minētie grozījumi stāsies spēkā 2009.gada 1.jūlijā.


______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    27.05.2009