Turpmāk lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijai (pārveidošanai) nebūs nepieciešama speciāla atļauja

Izmaiņas Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā paredz atcelt prasību par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformācijas atļaujas izsniegšanu.

Turpmāk lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa veicama atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā noteiktajai kārtībai.

Lai lauksaimniecībā izmantojamo zemi varētu pārveidot par lauksaimniecībā neizmantojamo zemi, piemēram, mežu, zemi apbūvei vai ūdenskrātuvi, tai jābūt saskaņā ar spēkā esošo teritoriālo plānojumu.

Pēc lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārveidošanas tās īpašniekam ir jārīkojas atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumam un trīs mēnešu laikā jāierosina kadastra datu aktualizācija Valsts zemes dienestā.

Tiem, kas pieteikumus par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs ir iesnieguši līdz 1. jūlijam, atļaujas tiks izsniegtas atbilstoši normatīviem aktiem, kas bija spēkā līdz 1.jūlijam.
______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    10.07.2009