Turpmāk zivsaimniecības politiku izstrādās Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības politikas departaments

No šā gada 1.janvāra Zemkopības ministrijā (ZM) darbu uzsācis Zivsaimniecības politikas departaments, kas izveidots, reorganizējot Valsts zivsaimniecības pārvaldi (VZP) un tās funkcijas sadalot starp ZM un Latvijas Zivju resursu aģentūru.

 

Departaments tika izveidots saskaņā ar pērnā gada nogalē apstiprinātajiem grozījumiem Zvejniecības likumā un tiem atbilstošo valdības rīkojumu, kurā paredzēja līdz 2009.gada 1.janvārim reorganizēt Valsts zivsaimniecības pārvaldi, sadalot tās funkcijas, tiesības un saistības starp Zemkopības ministriju un valsts aģentūru „Latvijas Zivju resursu aģentūra”. Grozījumi Zvejniecības likumā stājās spēkā 2009.gada 1.janvārī un līdz ar to turpmāk zivsaimniecības politikas izstrādes un plānošanas funkcijas veiks ZM, bet zivsaimniecības politikas ieviešanas un īstenošanas funkcijas - Latvijas Zivju resursu aģentūra.

 

Zemkopības ministrijas jaunais departaments izstrādās zivsaimniecības nozares politikas plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektus, kas saistīti ar zvejniecību, akvakultūru, zivju apstrādi, kā arī zivju produktu tirdzniecību un zivju resursu pārvaldīšanas jautājumiem. Tāpat departaments pārraudzīs zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas un Eiropas Savienības (ES) kopējās zivsaimniecības politikas ieviešanas jomu, sagatavos Latvijas pozīcijas un pārstāvēs Latvijas intereses ES institūcijās zivsaimniecības jautājumos. Ministrijas jaunā struktūrvienība arī koordinēs Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas darbību un pārraudzīs Latvijas zvejas kuģu kopējās dzinēju jaudas un kopējās tonnāžas atbilstību ES noteiktajiem robežlīmeņiem.

 

Savukārt Latvijas Zivju resursu aģentūra pārņēmusi no VZP zivju resursu pārvaldīšanas jautājumus, tai skaitā zvejas tiesību izmantošanas organizēšanu, speciālo atļauju (licenču) komercdarbībai zvejniecībā izsniegšanu, papildu pilnvarojumu (īpašu atļauju) izsniegšanu zvejas kuģiem, zivju pirmo pircēju reģistrāciju. Tāpat aģentūra noteiks zvejas regulēšanas un ierobežošanas pasākumus, administrēs Zivju fonda finanšu līdzekļu izmantošanu un veiks virkni citu administratīvu funkciju. 

 

________________________________

 

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

 

  • Publicēts:
    08.01.2009