Varēs saņemt atbalstu zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai


Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto Ministru kabineta (MK) noteikumus „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai”

Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēm „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”, „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”, „Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana” un „Dabas vai rūpnieciskajās katastrofās cietušā zivsaimniecības nozares ražošanas potenciāla atjaunošana”. Aktivitātes tiks ieviestas vietējo attīstības stratēģiju ietvaros saskaņā ar 2008.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.515 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai”.

Noteikumu mērķis ir veicināt maza mēroga infrastruktūras un ar zivsaimniecību saistītās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanos. Tāpat arī, lai saglabātu darbošanos zivsaimniecībā nozīmīgās apdzīvotās teritorijās.  

Noteikumi paredz, ka aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” varēs saņemt atbalstu pašvaldības ceļu būvniecībai vai rekonstrukcijai, vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecībai vai rekonstrukcijai un teritorijas labiekārtošanai.
           
Aktivitātē „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” atbalstu varēs saņemt tūrisma pakalpojumu dažādošanai, vides aizsardzības investīcijas tūrisma objektiem, pakalpojumiem zivsaimniecībai.

Noteikumi paredz, ka aktivitātē „Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana” atbalstu varēs saņemt zivsaimniecības uzņēmuma ar zivsaimniecību nesaistītu darbību dažādošanai. Savukārt aktivitātē „Dabas vai rūpnieciskajās katastrofās cietušā zivsaimniecības nozares ražošanas potenciāla atjaunošana” atbalstu varēs saņemt investīcijas ūdens kvalitātes atjaunošanai tā piesārņojuma gadījumā, zivsaimniecības nozares ražošanas potenciāla atjaunošanai nepieciešamās infrastruktūras atjaunošanu, ja tā cietusi dabas vai rūpnieciskajā katastrofā.

Publiskā finansējuma apmērs no projekta attiecināmajām izmaksām pašvaldībām būs 75 procenti, komersantam un fiziskai personai - 50 procenti, biedrībai vai nodibinājumam- 90 procenti, bet tiešās pārvaldes iestādei- 100 procenti.

Maksimālā projekta attiecināmo izmaksu summa 2007.–2013.gada plānošanas periodā būs pašvaldībai – 140 tūkstoši latu, bet tiešās pārvaldes iestādei – 30 tūkstoši latu, bet komersantam, fiziskai personai, biedrībai un nodibinājumam maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs viena projekta īstenošanai nepārsniegs 20 tūkstošus latu pretendentam.

Normatīvais akts nodrošinās Eiropas Savienības atbalsta saņemšanu iedzīvotājiem lauku teritorijā, lai veicinātu viņu iesaistīšanos vietējo problēmu risināšanā, uzlabojot dzīves kvalitāti un domājot arī par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „ Latvijas Vēstnesis”.

 


______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    28.01.2009