Varēs saņemt atļauju Latvijas vai ES šķirņu katalogos neiekļauto sēklu izvietošanai tirgū

Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Kārtība, kādā izsniedz atļauju tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem”.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) izsniegs atļaujas tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem.

VAAD izsniegs atļaujas selekcionāriem izvietot tirgū lauksaimniecības kultūraugu un dārzeņu šķirņu sēklas – tikai ražošanas testiem vai izmēģinājumiem. 

Lai saņemtu atļauju, selekcionāram būs jāiesniedz VAAD iesniegums un dokuments, kas apliecina, ka ir samaksāta valsts nodeva, kā arī šķirnes apraksts un informācija par šķirnes uzturēšanu. 

VAAD atļaujas izsniegs uz vienu gadu. Ja persona vēlēsies pagarināt atļaujas derīguma termiņu, tā dienestā iesniegs iesniegumu par termiņa pagarinājumu.
 
Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv

 

  • Publicēts:
    18.06.2009