Veicinās zivsaimniecības uzņēmumu reklāmas kampaņas un dalību izstādēs

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) grozījumus noteikumos „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam „Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas””.

Grozījumi noteikumos paredz nošķirt divas atbalsta pasākuma ietvaros iespējamās aktivitātes – reklāmas kampaņu rīkošanu un dalību starptautiskās izstādēs.

Grozījumi noteikumos nepieciešami tāpēc, ka atkarībā no veicamās aktivitātes tiek diferencēts publiskā finansējuma apmērs, kā arī kopējo attiecināmo izmaksu summa. Turklāt grozījumi paredz atcelt dažus ierobežojumus attiecībā uz attiecināmajām izmaksām dalībai starptautiskās izstādēs. Tiek paredzēts atcelt maksimālo izmaksu robežas konkrētām darbībām, kā arī noteikts, ka tiek segtas komandējuma izmaksas, kas nepārsniedz 30 procentus no izdevumu tāmes par dalību starptautiskajā izstādē.

Grozījumi sekmēs atbalsta piešķiršanas nosacījumu konkurences izlīdzināšanos, un tas ir būtisks priekšnosacījums Latvijas zivsaimniecības nozares eksporta apjoma pozitīvās dinamikas saglabāšanā, kā arī nozares atpazīstamības veicināšanā un jaunu klientu piesaistīšanā, lai veicinātu zivsaimniecības produkcijas noietu.
Grozījumi noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „ Latvijas Vēstnesis”.

 

 


______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv


 

  • Publicēts:
    10.02.2009