Veidos efektīvāku finanšu līdzekļu apguvi LAP un EZF pasākumos

Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai””.

Grozījumi ir sagatavoti, lai precizētu atbalsta saņemšanas nosacījumus un atbalsta saņemšanas kārtību Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”.

Grozījumi paredz, ka Rīcības programmas pasākumam atbalsts tiks piešķirts pa daļām. Divus gadus pēc vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas sākšanas, pasākumā „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” vietējā rīcības grupa var saņemt papildu atbalstu tad, ja apstiprināto projektu iesniegumu publiskā finansējuma kopsumma ir vismaz 50 procentu no vietējai attīstības stratēģijai piešķirtā atbalsta apmēra.

Precizēta atbalsta saņemšanas teritorija atbilstoši reģionālai reformai, definēti, kas ir zivsaimniecības nozares pārstāvji un kādi ir atbalsta saņemšanas nosacījumi Rīcības programmas pasākuma aktivitātei „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”.

Rīcības programmas pasākuma aktivitāti „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” (atbalsta saņēmēji būs pašvaldības, biedrības un nodibinājumi) varēs īstenot tikai tajās pašvaldībās, kurās ir reģistrēts komersants vai saimnieciskās darbības veicējs, kas darbojas zivsaimniecības nozarē (zivsaimniecībā, akvakultūrā, zivju apstrādē, vai pārstādē), vai kur ir deklarēta komersanta darbinieku dzīves vieta.

Grozījumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv


 

  • Publicēts:
    29.04.2009