Veikti grozījumi atbalsta pasākumiem zivsaimniecībā

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumiem "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”” un "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos””.

Grozījumi pasākumam „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” paredz diferencēt pieejamā publiskā finansējuma apmēru zvejas un akvakultūras produktu apstrādes un to blakusproduktu pārstrādes uzņēmumiem: sīkajiem (mikro) un mazajiem uzņēmumiem ierobežojot attiecināmo izmaksu summu vienam projektam, bet Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, kas mājas apstākļos ražo zvejas produktus, samazinot plānošanas periodā pieejamo attiecināmo izmaksu summu pasākuma ietvaros, kā arī nosakot, ka konkrētajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā atbalsta pretendents iesniedz ne vairāk kā vienu projektu iesniegumu.

Savukārt pasākumam „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” precizēti iesniedzamie dokumenti un statuss tiem atbalsta pretendentiem, kuri saistīti ar Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzību. Grozījumos arī precizēti tie atbalsta pretendenta iesniedzamie dokumenti, kas apliecina pretendenta īpašumā esošo dīķu platību, ja tas pretendē uz atbalstu investīcijām dīķsaimniecībā, un dokumenti, kas jāiesniedz, ja akvakultūras saimniecības darbības nodrošināšanai veido dziļurbumu.

Abi normatīvie akti stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv


 

  • Publicēts:
    28.01.2009