Vietējās pašvaldības varēs pieteikties uz neapgūto atbalsta daļu saistībā ar cukura rūpniecības restrukturizāciju

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.556 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam””.

Cukura nozares reģionā ietilpstošās pagastu un novadu pašvaldības (turpmāk - vietējās pašvaldības) projektu īstenošanas pirmajā kārtā nav apguvušas visu paredzēto dažādošanas atbalstu no restrukturizācijas fonda, kas ir daļa no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF). Līdz ar to ir nepieciešams izsludināt projektu īstenošanas otro kārtu.
 
Projektu īstenošanas otrajā kārtā uz atbalstu varēs pretendēt vietējās pašvaldības, kuras uz atbalstu nepieteicās vai to pilnībā neizmantoja projektu īstenošanas pirmajā kārtā un vietējās pašvaldības, kuras atbalsta summu pilnībā izmantoja projektu īstenošanas pirmajā kārtā, bet kopējā rajona atbalsta summa nav pilnībā izmantota.

Atbalsts paredzēts infrastruktūras objektu bojājumu novēršanai, kuru rašanās ir tieši saistīta ar cukura rūpniecības darbību (t.i., ceļu un ielu rekonstrukcijai vai būvniecībai).

Noteikumu grozījumi nosaka otrās kārtas projektu iesniegšanas, realizācijas un pieejamā atbalsta apgūšanas kārtību.

Projektu iesniegumu iesniegšana otrajā kārtā tiks izsludināta pirms 2009.gada administratīvās teritoriālās reformas.


Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    17.03.2009