Vistu un cūku labturības prasības tiek precizētas atbilstoši Veterinārmedicīnas likumam

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos Ministru kabineta noteikumus „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.marta noteikumos Nr. 102 „Noteikumi par dējējvistu labturības prasībām un dējējvistu turēšanas uzņēmumu reģistrācijas kārtību”” un „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumos Nr. 152 “Cūku labturības prasības””.

2008.gada 18.decembrī Saeima pieņēma likumprojektu „Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā”, nosakot lauksaimniecības dzīvniekiem veicamo neārstniecisku operāciju veidus un to personu loku, kuras ir tiesīgas šādas operācijas veikt.

Grozījums Veterinārmedicīnas likumā tika izdarīts, lai paplašinātu to personu loku, kas var veikt neārstnieciskas operācijas dzīvniekiem, un atvieglotu gan lauksaimnieku, gan arī veterinārārstu darbu. Dažas neārstnieciskās operācijas ir diezgan vienkāršas un mazsāpīgas, piemēram, acu zobu izkniebšana vai noslīpēšana, kā arī daļēja astes amputācija vai kastrācija līdz septiņu dienu vecumam sivēniem, tāpēc tās var veikt ne tikai veterinārārsts, bet arī veterinārārsta apmācīta persona.

Pamatojoties uz šo grozījumu, noteikumi paredz precizēt norādi, uz kura likuma pamata noteikumi izdoti un redakcionāli precizēt punktus, kas nosaka veicamās operācijas un personas, kas tās drīkst veikt. Grozījumi neievieš jaunas prasības.

Saskaņā ar juridiskās tehnikas prasībām Zemkopības ministrija ir sagatavojusi noteikumu projektus jaunā redakcijā. 

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    07.07.2009