Zemkopības ministrija apzina ekonomisko situāciju nozarē

Lai apzinātu pašreizējo situāciju un lemtu, kādi konkrēti soļi veicami no valsts puses pašreizējās ekonomiskās situācijas uzlabošanā lauksaimniecībā, zemkopības ministrs Mārtiņš Roze uzdevis Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram (LLKC), sadarbojoties ar lauku attīstības speciālistiem, apkopot informāciju par sarežģītā finansiālā situācijā nonākušām saimniecībām un iemesliem, kas to veicinājis.

Zemkopības ministrs skaidro: „Esam izlēmuši aptaujāt lauksaimniekus, lai apzinātu situāciju un iegūtu pilnīgu un skaidru informāciju par to, cik tā smaga vai akūta ir pašreiz un kā kopējā nelabvēlīgā valsts ekonomiskā situācija ietekmē lauksaimnieku spēju atmaksāt kredītus. Izanalizējot šos datus, Zemkopības ministrija izstrādās priekšlikumus, kas būtu darāms, lai sadarbība starp bankām un lauksaimniekiem veidotos tik efektīva, ka ekonomiku ne tikai laukos, bet arī kopumā izdotos „atveseļot””.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālisti situācijas apzināšanai sagatavojuši speciālu anketu, kurā saimniecību īpašniekiem jāatbild uz virkni jautājumu par viņu pašreizējo situāciju un problēmām, ar kādam viņi saskaras, nomaksājot kredītus. Anketas izplatīs lauku attīstības speciālisti pagastos.

Zemkopības ministrija aicina zemniekus būt atsaucīgiem un atbildēt uz jautājumiem iespējami izsmeļoši un operatīvi, lai jau pēc nedēļas būtu iespējams apkopot aptaujas rezultātus, veikt nepieciešamo analīzi un vērsties ar priekšlikumiem valdībā.

Informāciju sagatavoja:

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    06.01.2009