Zemkopības ministrija nepiekrīt Valsts kontroles ziņojumam par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” uzraudzību

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi atbildes vēstuli Valsts kontrolei (VK) par Revīzijas ziņojumu pēc tās izteiktajiem pārmetumiem ministrijai un tās pārraudzībā esošajai akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži” (LVM) par nepietiekamu akciju sabiedrības uzraudzību. „Mēs nekādā gadījumā nevaram piekrist Valsts kontroles visiem secinājumiem, kā arī pašai revīzijas izdarīšanas metodikai,” saka zemkopības ministrs Mārtiņš Roze, „tāpēc esam apstrīdējuši Valsts kontroles revīzijas departamenta lēmumu par ziņojuma apstiprināšanu un turpināsim diskusiju Valsts kontroles padomē gan par izdarītajiem secinājumiem, gan par ieteikumiem, kas ieviešami,” uzsver zemkopības ministrs. „Piemēram, kopš LVM izveides, akciju sabiedrība dividendēs un līdzīgos maksājumos ir iemaksājusi valsts budžetā 148,7 miljonus latu un tas ir vairāk, kā to veicis jebkurš cits valsts uzņēmums”, saka M.Roze.

„Valsts kontroles secinājumi radušies no vienpusējas pieejas: Valsts kontrole, vērtējot AS “Latvijas valsts meži” un Zemkopības ministrijas darbību, ir vērtējusi ne tikai dividenžu apjoma un pamatkapitāla palielināšanas likumību, bet ir mēģinājusi novērtēt arī valsts mežu apsaimniekošanas politikas efektivitāti, diemžēl, neņemot vērā to, ka AS „LVM” galvenais uzdevums un izveidošanas mērķis ir nodrošināt valsts mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un meža (valsts kapitāla) vērtības palielināšanu”, teikts ZM nosūtītajā atbildes vēstulē Valsts kontrolei. Vēstulē norādīts arī uz citām ziņojuma niansēm, kam ministrija nevar piekrist. „Mēs sagatavosim plašu skaidrojumu gan par ziņojumā konstatēto, gan izdarītajiem secinājumiem un diskutēsim par to Valsts kontroles padomē,” par turpmāko ZM rīcību sola zemkopības ministrs Mārtiņš Roze.

Zemkopības ministrs īpaši akcentē, ka ir pateicīgs Valsts kontrolei un tās darbiniekiem, ar kuriem revīzijas laikā bijusi konstruktīva sadarbība: „Mums ir liels prieks, ka VK darbinieki bija gatavi sadarbībai, turklāt VK ziņojumā teiktais ir viela pārdomām gan ministrijas atbildīgajiem speciālistiem, gan akciju sabiedrības vadībai.”

Informāciju sagatavoja:

Dagnija Muceniece

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis: 67027070

Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    05.01.2009