Zemkopības ministrija: piena ražotājiem jāseko līdzi savas kvotas izpildei

Piena kvotu sistēma Latvijā darbojas jau ceturto gadu. Latvijas kopējā piena kvota 2008./2009. kvotas gadam ir noteikta 743 221 tonnu apmērā, no kurām 731 915 tonnas veido valsts piegādes piena kvota un 11 306 tonnas – tiešās tirdzniecības piena kvota.

 

Piena kvotu sistēma paredz vairākus darījumus ar piena kvotu. No tiem svarīgākie ir kvotas pirkšana/pārdošana, noma, kā arī kvotu pārveidošana. Šobrīd ekonomiskā situācija valstī daudziem ražotājiem radījusi būtiskas problēmas piena pārdošanā pārstrādes uzņēmumiem. Tālab ievērojami palielinājies tieši kvotu pārveidošanas darījumu skaits - piegādes kvotas īpašnieki, cenšoties saglabāt piena ražošanu un iegūt augstāku cenu par saražoto pienu, pārveido visu vai daļu savas piegādes kvotas tiešās tirdzniecības kvotā, lai pārdotu svaigpienu un piena produktus tieši patērētājam.

 

Zemkopības ministrija (ZM) aicina lauksaimniekus pievērst uzmanību tam, ka ir divu veidu pārveidošanas darījumi ar piena kvotām, kurus vajadzētu savstarpēji nošķirt – pastāvīgā pārveidošana, tas ir pārveidošana, kad darījums ir spēkā uz nenoteiktu laiku no reģistrēšanas brīža, un pagaidu pārveidošana, kad darījums ir spēkā tikai no reģistrēšanas brīža līdz kārtējā kvotas gada beigām. Tāpat jāņem vērā, ka katrs pagaidu pārveidotās kvotas ietvaros pārdotais piena kilograms reāli samazina konkrētā kvotas veida pieejamību „pastāvīgajiem” ražotājiem. Tas nozīmē, ka, ja pēc Lauksaimniecības datu centra (LDC) informācijas uz 2009. gada 3. februāri pagaidu pārveidotais tiešās tirdzniecības kvotas apjoms sasniedza 1 222 tonnas, tad par šādu apjomu tiešās tirdzniecības kvotas īpašniekiem šogad samazināsies valsts kopējās tiešās tirdzniecības kvotas pieejamais daudzums.

 

Pārsniedzot valsts piena kvotu, ražotājiem, kuru darbības rezultātā būs izveidojies kvotas pārsniegums, ir jāmaksā soda nauda 195,6 latu apmērā par katru pārsniegto kvotas tonnu (tas ir, par 28,6 lati par tonnu vairāk nekā, piemēram, vidējā piena iepirkuma cena Latvijā 2008. gada decembrī).

 

Tāpēc katram piena ražotājam ir jāseko līdzi savas kvotas izpildei, jāveic kvotas izpildes uzskaite un plānošana savā saimniecībā, bet nepieciešamības gadījumā jāmeklē iespēja savu kvotu samazināt vai attiecīgi palielināt. Turklāt piena ražotājiem jāseko līdzi ne tikai savai, bet arī valsts kvotas izpildei, un rūpīgi jāapsver šī kvotas pārveidošanas nepieciešamība.

 

Papildus informācija par valsts kvotas izpildi ir pieejama Lauksaimniecības datu centra interneta mājas lapā www.ldc.gov.lv vai valsts aģentūrā „Lauksaimniecības datu centrs”, Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1010, ka arī LDC Piena kvotu departamentā, tālrunis 67095070 vai pa e-pastu Inese.Bernere@ldc.gov.lv.

 

 

______________________________

 

Informāciju sagatavoja

Viktorija Kalniņa

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

pārvaldes vecākā referente

Tālrunis: 67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

 

 

  • Publicēts:
    11.02.2009