Zemkopības ministrija publiskojusi 2008.gada darbības pārskatu

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi un publiskojusi 2008.gada darbības pārskatu, kurā detalizēti aplūkoti ministrijas sasniegumi un paveiktais zemkopības nozares attīstības sekmēšanā, kā arī analizēts ministrijas budžeta izlietojums. Visi interesenti ar ministrijas gada pārskatu var iepazīties ministrijas interneta mājas lapā www.zm.gov.lv.

Apkopojot informāciju par aizvadītajā gadā paveikto, Zemkopības ministrijas  valsts sekretāre Dace Lucaua pārskata uzrunā lasītājiem norāda, ka viens no būtiskākajiem ieguvumiem pērn ir kompromisa panākšana Briselē par Kopējās lauksaimniecības politikas "veselības pārbaudes" jautājumiem: „Eiropas Komisija un Eiropas Padome ar kopēju deklarāciju uzņēmās saistības un izteica gatavību veikt lauksaimniecības tiešo maksājumu sistēmas un pastāvošo atšķirību Eiropas Savienības dalībvalstu starpā izvērtēšanu, ar mērķi veidot jaunu lauksaimniecības politiku pēc 2013.gada.”

„Pagājušais gads uzskatāms par Eiropas Savienības finansējuma aktīvas apgūšanas periodu, jo sākās Latvijas lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam un Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumu īstenošana,” uzrunā uzsver D.Lucaua.

Valsts sekretāre savā uzrunā arī aicina ikvienu interesentu aktīvi sekot līdzi ministrijas darbam un izteikt savus priekšlikumus gan pa ministrijas „karsto tālruni”, gan arī paužot viedokli ministrijas mājas lapā internetā.

Zemkopības ministrijas 2008.gada darbības pārskats veidots saskaņā ar ministrijas darbības stratēģijā noteiktajām prioritātēm un darbības virzieniem, īpašu uzmanību veltot atbilstošo valsts budžeta programmu realizēšanai piešķirto līdzekļu lietderīgam izlietojumam un sasniegtajiem rezultātiem. Tāpat pārskatā analizētas iestādes vadības un darbības uzlabošanas sistēmas, personāla profesionalitātes izaugsme, atspoguļota sabiedrības iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā un ieskicētas ministrijas 2009.gada prioritātes.

Zemkopības ministrijas 2008. gada pārskats pieejams ministrijas mājas lapas www.zm.gov.lv sadaļās „Aktualitātes” un „Ministrija” jeb <<skatīt šeit>>.
________________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    17.06.2009