Zemkopības ministrija sagatavojusi priekšlikumus ekonomikas aktivizēšanai lauksaimniecības, zivsaimniecības un meža jomā

Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi priekšlikumus, lai šajā ekonomiski sarežģītajā un grūtajā situācijā uzlabotu un nodrošinātu atbalstu gan lauksaimniekiem, gan zivsaimniekiem, gan meža nozarē strādājošajiem.

 

            „Mēs uzskatām, ka, lai stabilizētu situāciju lauksaimniecības, meža, pārtikas un zivsaimniecības sektoros, ir steidzami jāveic stabilizēšanas pasākumi, visiem iespējamajiem līdzekļiem atbalstot ražošanu. Šo pasākumu īstenošanai ir jāatvēl papildus līdzekļi no Latvijai piešķiramās starptautiskās palīdzības ekonomikas atveseļošanas mērķiem,” stāsta zemkopības ministrs Mārtiņš Roze.

 

            Zemkopības ministrija uzskata, ka galvenie papildus nepieciešamie instrumenti situācijas stabilizēšanai lauksaimniecībā ir atbalsts kredītsaistību atvieglošanai, atbalsts kredītu garantijām, atbalsts grūtībās nonākušu uzņēmumu restrukturizācijai un izmaiņas Eiropas Savienības (ES) un valsts atbalsta piešķiršanas nosacījumos, kā arī uzņēmējdarbību regulējošos normatīvajos aktos.

 

            „Zemkopības ministrijas priekšlikumos apkopotais ir tās iespējas, kuras pašreizējos apstākļos mums vajadzētu izmantot, lai atbalstītu uzņēmējus. Tomēr arī viņiem pašiem ir jābūt gataviem apgūt jaunas iespējas, meklēt jaunas nišas un domāt par to, kā saliedēt spēkus, veidojot kopuzņēmumus un apvienojot resursus. Lauksaimniecība joprojām ir galvenais uzņēmējdarbības veids laukos, kas nodrošina lauku iedzīvotāju nodarbinātību un mazina cilvēku aizplūšanu no laukiem,” norāda Mārtiņš Roze.

 

             Pašlaik Zemkopības ministrijas priekšlikumi ekonomikas stabilizācijas plāna papildināšanai ir iesniegti sociālajiem partneriem – Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomei, Zemnieku saeimai, zivsaimniekiem, mežsaimniekiem, Pārtikas uzņēmumu federācijai u.c., lai apkopotu viņu ierosinājumus. Kad tie būs saņemti, Zemkopības ministrija iesniegs priekšlikumus Ministru kabinetā, lai lemtu par finansējuma piešķiršanu to īstenošanai.

 

Informāciju sagatavoja

Dagnija Muceniece

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis: 67027070

Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

 

 

 

  • Publicēts:
    10.01.2009