Zemkopības ministrijā veidos efektīvu klientu apkalpošanas sistēmu

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādāto koncepciju „Uz klientu vērstas pakalpojumu sniegšanas sistēmas izveide Zemkopības ministrijā un tās padotības iestādēs”.
 
Ērtākas un pēc iespējas sabiedrībai pieejamākas valsts pārvaldes izveide ir viens no priekšnosacījumiem, kas mazinātu administratīvo slogu un uzlabotu valsts pārvaldes klientu apkalpošanu.

Ievērojot valsts pārvaldē noteiktās iniciatīvas, kā arī klientu apkalpošanas procesa problēmjautājumus, ZM ir izstrādājusi konceptuālu risinājumu, kura mērķis ir īstenot uz klientu vērstu pakalpojumu sniegšanas sistēmas izveidi valsts pārvaldē. Izvēlētā koncepcija būtu pamats ministrijas klientu apkalpošanas sistēmas attīstībai laika periodā no 2008. līdz 2013. gadam.

Koncepcijas ietvaros tiek piedāvāts izveidot visaptverošu klientu apkalpošanas sistēmu, kura tiek īstenota atbilstoši vienas pieturas aģentūras (VPA) principiem, kas uzlabotu nozares klientu apkalpošanas kvalitāti un atvieglotu nozares darbinieku savstarpējo horizontālo komunikāciju, mazinot birokrātiski slogu.

Koncepcijā tiek analizēti trīs iespējamie risinājumi klientu apkalpošanas un pakalpojumu sniegšanas funkciju nodrošināšanai. Izvērtējot katra risinājuma priekšrocības un trūkumus, ZM ir nonākusi pie secinājuma, ka visefektīvāk būtu izveidot vienu VPA visām ZM padotības iestādēm t.i., vienas VPA ietvaros būs iespējams saņemt visu padotības iestāžu sniegtos pakalpojumus, un šis princips varētu būt par pamatu koncepcijas attīstīšanai.

Ar koncepcijas tekstu var iepazīties Zemkopības ministrijas mājas lapā.

Koncepcija stāsies spēkā pēc tās publicēšana laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv

 

 

  • Publicēts:
    17.02.2009