Zemkopības ministrija vērsusies Administratīvajā tiesā pret Saulkrastu novada domi par ministrijas pārstāvja neapstiprināšanu Skultes ostas valdē

Zemkopības ministrija vērsusies Administratīvajā tiesā pret Saulkrastu novada domi par ministrijas pārstāvja neapstiprināšanu Skultes ostas valdē

Zemkopības ministrija informē, ka zemkopības ministrs Kaspars Gerhards jau 2019. gada 3. maijā saskaņā ar Likumā par ostām noteikto norīkoja ministrijas pārstāvi darbam Skultes ostas valdē kā to paredz šis likums. Neskatoties uz to, Saulkrastu novada dome, kam kā Skultes ostas valdes izveidotājai saskaņā ar likumu Zemkopības ministrijas pārstāvis ostas valdē bija obligāti jāiekļauj, to līdz pat šim brīdim nav izdarījusi, tādējādi pārkāpjot spēkā esošajā normatīvajā aktā noteikto.

 
Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts: “Likuma regulējums ostu valdes izveidošanai skaidri nosaka valsts, pašvaldības un ostā strādājošo uzņēmumu pārstāvju skaitlisko sadalījumu ostas valdē, un pašvaldībai nav pamata konkrētu ministra norīkotu pārstāvi neapstiprināt. Jau teju veselu gadu Saulkrastu novada dome ir meklējusi dažādus attaisnojumus, kādēļ likuma normu prettiesiski ignorēt. Šāda klaja likuma neievērošana met ēnu pār pašvaldības spēju nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu pēc būtības.” 

 
Turklāt norādāms, ka uz pašvaldības pienākumu nodrošināt ostas valdi pilnā sastāvā ir norādījusi arī Tieslietu ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Līdz šim VARAM ministrs Juris Pūce ir atturējies atstādināt no amata Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju Normundu Līci par likuma normas nepildīšanu.

 
Normālā situācijā valstij ar pašvaldību būtu jāsadarbojas, nevis jātiesājas. Tomēr Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Normunda Līča rīcība, prettiesiski nevirzot jautājumu par ZM pārstāvja atkārtotu apstiprināšanu, neskatoties uz iepriekšējo negatīvo balsojumu, liecina, ka Normunds Līcis, iespējams, apzināti vilcina jautājuma izskatīšanu. Turklāt pašvaldībai ministrijas ieskatā nav tiesību ministrijas norīkoto pārstāvi ostas valdē noraidīt. Līdz ar to ilgstoši ostā nav pārstāvēta Zemkopības ministrija, kas savā atbildības jomā pēc būtības pārstāv visas sabiedrības intereses, ko Saulkrastu novada dome apzināti ignorē. Ņemot vērā to, ka ministrija jau ir vairākkārt un ilgstoši aicinājusi domi sadarboties un rīkoties atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldība vēl joprojām atsakās ievērot likumu. Līdz ar to mums diemžēl nav citas iespējas kā tiesāties ar pašvaldību un lūgt tiesai uzlikt par pienākumu Saulkrastu novada domei apstiprināt Skultes ostas valdē ZM norīkoto pārstāvi”, norādīja Jānis Eglīts.

 
Zemkopības ministrija uzsver ministrijas pārstāvja nozīmi pašvaldības ostas valdē, kas valsts intereses ostā pārstāv savā atbildībā esošajās lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības jomās, līdzīgi kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija un Satiksmes ministrija savās nozaru politikas jomās.

 
Uzziņai: Saskaņā ar Likuma par ostām 26. pantu mazo ostu valdi izveido attiecīgās pašvaldības dome ne vairāk kā 10 locekļu sastāvā, iekļaujot tajā valdes priekšsēdētāju — pašvaldības amatpersonu, pa vienai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas un Satiksmes ministrijas amatpersonai, kuru norīko attiecīgais ministrs, kā arī vienādās proporcijās pašvaldības deputātus un ostā funkcionējošo komercsabiedrību pārstāvjus.
_____________________________

Informāciju sagatavoja: Santa Vaļuma,
Zemkopības ministra padomniece
Tālrunis: 20222000
E-pasts: Santa.Valuma@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    22.01.2020