Zemkopības ministrijas pārstāvji Prāgā diskutēs par izmaiņām ES pārtikas drošībā un kvalitātē

Šā gada 12.martā un 13.martā Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretāres vietnieks Aivars Lapiņš Prāgā piedalīsies Čehijas prezidentūras organizētā konferencē par izmaiņām un uzlabojumiem Eiropas Savienības (ES) lauksaimniecības produktu kvalitātes likumdošanā un politikā nākotnē. 

Konferencē piedalīsies Eiropas Savienības lauksaimniecības komisāre Marianna Fišere-Bēla, ES prezidējošās valsts Čehijas lauksaimniecības ministrs Petrs Gandalovičš, kā arī ES dalībvalstu nozares ministri, eksperti un sabiedrisko organizāciju pārstāvji – kopumā ap 300 dalībnieku. Latvijas lauksaimniekus konferencē pārstāvēs Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Armands Krauze.

Konferences mērķis ir veicināt plašas diskusijas par ES pārtikas kvalitātes politiku, iesaistot tajās gan valsts pārvaldes, gan sabiedrisko organizāciju pārstāvjus. Pamatojoties uz diskusiju rezultātiem Eiropas Komisija līdz šā gada maijam plāno sagatavot ziņojumu par iespējamiem likumdošanas aktu priekšlikumiem šīs politikas uzlabošanai.

 

Pērnā gada nogalē Eiropas Komisija (EK) pieņēma Zaļo grāmatu ar mērķi atbalstīt ES lauksaimniekus un sekmēt to saražoto produktu noietu visās ES dalībvalstīs, kā arī palielināt patērētāju informēšanas pasākumus. Zaļajā grāmatā ir apkopota informācija par ES izmantotajām ražošanas prasībām un tirdzniecības standartiem, ES kvalitātes shēmām un sertifikācijas shēmām. Tāpat Zaļajā grāmatā tika noteikts uzdevums veikt sabiedrības aptauju, lai apkopotu viedokli par pārtikas kvalitātes uzlabošanas pasākumiem, to efektivitāti, kā arī sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām. Tādējādi konferencē Prāgā ir paredzēts izskatīt apkopotos sabiedrības aptaujas rezultātus un sniegtos priekšlikumus.

 

Latvija jau iepriekš ES lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmēs ir norādījusi, ka atbalsta EK iniciatīvu par sabiedrības viedokļa apzināšanu, vienlaikus uzsverot, ka ir jāpievērš uzmanība pašreiz spēkā esošās likumdošanas vienkāršošanai, tādējādi samazinot izmaksas un administratīvo slogu. Tāpat jāpadara ES izmantotās ražošanas prasības, tirdzniecības standarti, kvalitātes un sertifikācijas shēmas vienkāršākas un saprotamākas uzņēmējiem un patērētājiem.

 

 

 

________________________________

 

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

 

 

  • Publicēts:
    11.03.2009