Zemkopības ministrijas skaidrojums par meža apsaimniekošanas noteikumu izmaiņām

Zemkopības ministrijas skaidrojums par meža apsaimniekošanas noteikumu izmaiņām

Skaidrojums par Ministru kabineta noteikumu projektiem "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā"" un “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2.maija noteikumos Nr. 308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi""

 

Zemkopības ministrija ir saņēmusi Ineses Zanderes 2020. gada 14. janvāra atklāto kolektīvo vēstuli, kurā paustās bažas par mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu Latvijā.
2020. gada 31. janvārī Zemkopības ministrija vēstules autoriem organizēja izbraukuma pasākumu  “Iepazīšanās ar meža apsaimniekošanu Latvijā “Mežs, klimats, cilvēks”” meža apsaimniekošanas procesu izzināšanai, informēja par šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī plānoto grozījumu mērķiem ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas politikas nodrošināšanā un sabiedrības ieguvumiem ilgtermiņā, lai ikviena iesaistītā puse saņemtu pilnvērtīgu informāciju un skaidrojumu par normatīvo aktu šā brīža regulējumu, kā arī plānotajām izmaiņām, kas vērstas sabiedrības sociālo, ekonomisko un dabas aizsardzības interešu ievērošanai ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā Latvijā gan mūsdienās, gan nākamajās paaudzēs.

 

Papildus izbraukuma pasākumā diskutētajam Zemkopības ministrija publisko skaidrojumu par Ministru kabineta noteikumu projektiem "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā "" un “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 2.maija noteikumos Nr. 308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi ""

 

 

ŠEIT VAR LASĪT PILNU SKAIDROJUMA TEKSTU

 

 

 

  • Publicēts:
    12.02.2020