Zemkopības ministrs Briselē pārrunās klimata pārmaiņu ietekmi uz Latvijas lauksaimniecību

Pirmdien, 13.jūlijā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Briselē piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē, kur diskutēs par klimata pārmaiņu ietekmi uz lauksaimniecību un iespējamiem to pētījumiem nākotnē. Tāpat sanāksmē spriedīs par Eiropas Komisijas ierosinājumu intervences perioda pagarinājumu sviestam un vājpiena pulverim un lauksaimniecības pētniecības prioritārajām jomām nākotnē.

Latvijas pozīcija klimata pārmaiņu kontekstā atbalsta, ka ir nepieciešams kopīgi izstrādāt adaptācijas pasākumus, lai lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības jomās tiktu efektīvi pārvarētas tādas klimata pārmaiņu sekas kā netipisku slimību izplatība, lauksaimniecības kultūraugu slimību un kaitēkļu izplatība, knišļu uzbrukumi lopiem, ugunsgrēki, augšanas sezonas ilguma pagarināšanās, ledus segas neveidošanās, iekšējos ūdeņos teritoriju applūšanas risks un piekrastes erozija, ganību ķēdes organismu izdzīvošanas apstākļu pasliktināšanās.

Ņemot vērā piena nozares tirgus nestabilitātes turpināšanos, Latvija atbalsta Komisijas priekšlikumu par atkāpi no Vienotās KTO regulas, kas paredz pagarināt 2009.gada intervences periodu sviestam un sausajam vājpiena pulverim līdz 2010.gada 28.februārim. Šobrīd Vienotajā KTO regulā noteiktais intervences periods sviestam un sausajam vājpiena pulverim ir no šī gada 1.marta līdz 31.augustam.
Latvija arī atbalsta Lietuvas prasību palielināt eksporta kompensāciju likmes sieriem, ņemot vērā ievērojami samazinātos siera eksporta apjomus 2009.gadā.

Tāpat sanāksmes laikā Komisija informēs par lauksaimniecības pētniecības attīstību Eiropas Kopienā un noteiktiem stratēģiskiem pasākumiem, kādi būtu vēlami lauksaimniecības zinātniskajā pētniecībā dalībvalstīs. Ziņojumā ietvertā informācija liecina, ka, lai lietderīgi izlietotu pieejamos finanšu un cilvēkresursus lauksaimniecības pētniecības jomā, nepieciešama dalībvalstu sadarbība un centienu koordinēšana. Latvija atbalsta Komisijas paziņojumā minētās idejas.
______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    10.07.2009