Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Briselē aicina uz aktīvāku rīcību piena nozares situācijas risināšanai

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs šodien, piedaloties Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē Briselē, pieprasīja tūlītēju Eiropas Komisijas (EK) rīcību, paredzot pārejas atbalsta pasākumus, lai risinātu ārkārtas situāciju piena nozarē.

J.Dūklavs norādīja, ka neskatoties uz to, ka EK ieviestie tirgus atbalsta pasākumi sniedz daļēju atvieglojumu pārstrādes uzņēmumiem, kritisko faktoru ietekme Latvijā ir tik dziļa, ka šie atbalsta pasākumi tomēr nenodrošina nepieciešamo atbalsta līmeni piena pārstrādei. „Tā kā Latvijas kā dalībvalsts iespējas šīs finansiālās problēmas atrisināt ir ierobežotas, es vēlos sagaidīt tūlītēju Komisijas iejaukšanos un rīcības,” sanāksmē uzsvēra zemkopības ministrs.

 

Arī vairāku citu ES dalībvalstu nozares ministri norādīja uz dziļo krīzes situāciju savās valstīs, aicinot EK veikt konkrētus piena sektora atbalsta pasākumus.

 

         Eiropas Komisija, uzklausot Latvijas un citu ES dalībvalstu prasību, norādīja, ka sekos līdzi situācijai un atbalsta pasākumus ieviesīs atbilstoši likumā pieļautajam. Piena kvotas tiks palielinātas pakāpeniski, kā fiksēts Kopējās lauksaimniecības politikas „Veselības pārbaudes” ziņojumā. Šo lēmumu atbalstīja arī Latvija. Tāpat varētu tikt paplašināta „Skolas piena” programma, iekļaujot tajā jogurtus un dažus citus piena produktus.

Lai risinātu situāciju piena tirgū, Latvija uzskata, ka jāparedz pārejas atbalsta pasākumi, kas nepieciešami, lai risinātu ārkārtas situāciju un specifiskās problēmas piena nozarē un ļautu ražotājiem cīnīties ar finansiālajām grūtībām. Nepieciešams paaugstināt eksporta kompensāciju likmes, jo īpaši, sieriem, līdz tādam apjomam, kas ir atbilstošs situācijai pasaules tirgū un kompensē reālās cenu atšķirības. Turklāt prioritāri ir būtiski palielināt eksporta kompensāciju likmes par produkcijas eksportu uz mērķa valstīm, kurās notikusi nacionālās valūtas devalvācija.

 

Tāpat arī J.Dūklavs, sanāksmē paužot Latvijas nostāju, noradīja, ka jāveic pasākumi, lai veicinātu piena un piena produktu vietējo patēriņu Eiropas Savienībā. To varētu panākt izvērtējot dalībvalstu iesniegtās lauksaimniecības produktu veicināšanas programmas iekšējā tirgū, izvirzīt par prioritāti šogad tās programmas, kas veltītas piena produktu veicināšanai.

 

           Sanāksmes gaitā zemkopības ministrs tikās arī ar ES lauksaimniecības komisāri Marinannu Fišeri-Bēlu un apmainījās viedokļiem par šobrīdējo sitāciju sektorā gan Eiropas Savienībā, gan Latvijā.

 

________________________________

 

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

 

 

  • Publicēts:
    23.03.2009