ZM: Aicinām sociālos partnerus vēl aktīvāk iesaistīties ES tiesību aktu projektu sagatavošanā

Zemkopības ministrija (ZM) aicina savus sociālos partnerus, nevalstiskās organizācijas vēl aktīvāk iesaistīties Latvijas nostājas sagatavošanā par sākotnējiem ES tiesību aktu projektiem. Tādējādi Eiropas Savienības institūcijās tiek pārstāvētas saskaņotas Latvijas intereses lauksaimniecības, pārtikas, veterinārijas, zivsaimniecības un fitosanitārijas jomās.
„Šāda sociālo partneru aktivitāte,  praktiska iesaistīšanās šajā darbā, priekšlikumu sniegšana, diskusijas tikai veicina atbilstošu nozares dokumentu izstrādi  un Latvijai tādu lēmumu pieņemšanu ES institūcijās, kas nozīmīgi nozares attīstībai ilgtermiņā,” norāda ZM valsts sekretāre Dace Lucaua. „Arī līdz šim sadarbība ar dažādām lauksaimnieku organizācijām ir bijusi veiksmīga,” atzīst D.Lucaua.
Sociālie partneri par jaunajiem ES tiesību aktu projektiem un politikas dokumentiem, kas ir  ZM kompetencē un par kuriem tiek gatavotas sākotnējās nacionālās pozīcijas, var uzzināt ZM mājas lapā www.zm.gov.lv. Iesaistīšanās gadījumā sociālie partneri var sazināties ar projekta izstrādātāju, kura kontaktinformācija norādīta ES tiesību aktu tabulā.
ZM pateicas visiem sociālo partneru organizāciju, biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem par līdzšinējo sadarbību Latvijas nostājas formulēšanā par jaunajām ES likumdošanas iniciatīvām.
Atgādinām, ka ZM ir izveidotas starpinstitūciju darba grupas, kurās iesaistīti gan līdzatbildīgo ministriju, gan sociālo partneru organizāciju, biedrību un nodibinājumu pārstāvji.
Informācija par iespēju iesaistīties nacionālo pozīciju formulēšanā pieejama ZM mājas lapā sadaļā Dalība ES.


______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    27.02.2009