ZM: jāatbalsta ieguldījumi akvakultūras attīstībā

Lai stimulētu ekonomisko aktivitāti, Zemkopības ministrija  atbalstīs visus Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzfinansētajā atbalsta pasākumā „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” 2. kārtā iesniegtos projektu iesniegumus, kas atbilst Eiropas Savienības līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem.

 Veicot iesniegto projektu iesniegumu izvērtēšanu,  konstatēts, ka Eiropas Savienības līdzfinansējuma saņemšanas atbilstības nosacījumiem 2. kārtā iesniegtie projekti ir ievērojami vairāk  nekā tiem atvēlēts publiskais finansējums.  2. projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas rezultāti liecina, ka  akvakultūras sektora pārstāvji pieprasījuši 2,5 reizes lielāku publisko finansējumu nekā šai  kārtai atvēlēts publiskais finansējums, kas ir divu miljonu latu apmērā. Pasākuma ietvaros iespējams saņemt atbalstu investīcijām uzņēmējdarbībai akvakultūras nozarē.

Papildus finanšu līdzekļu novirzīšana akvakultūras attīstībai vienlaicīgi nozīmē iespējamu Rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam iekļauto uzsvaru koriģēšanu.

Nepieciešamības gadījumā papildus finanšu līdzekļus Zemkopības ministrija plāno rast no EZF 4. prioritārā virziena, kas vērsts uz sociālekonomiskās ietekmes seku novēršanu zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās.

Situācijā, kad ir liela interese par ieguldījumu veikšanu ekonomisko aktivitāti stimulējošās darbībās, Zemkopības ministrija uzskata, ka jārod iespējas vispirms atbalstīt tos projektus, kas orientēti uz zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības saglabāšanu un attīstīšanu.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    16.07.2009