ZM: kritiskā brīdī ar bankām jāveido dialogs

Šodien zemkopības ministrs Mārtiņš Roze tikās ar Latvijas banku pārstāvjiem, lai pārrunātu pašreizējo situāciju lauksaimniecības uzņēmumu kreditēšanā un rastu iespējamos turpmākās rīcības variantus situācijas stabilizēšanai.

 

              Banku pārstāvji, informējot par sadarbību ar lauksaimniekiem, norādīja, ka līdz šim tā pārsvarā ir bijusi sekmīga un pagaidām lielas problēmas kredītu atmaksā nav vērojamas. „Tomēr tieši tagad ir jānāk un jārunā par iespējamām grūtībām aizdevuma atdošanā, ir jāpanāk savstarpējs kompromiss šajā ekonomiskajā situācijā, jāveido atklāts dialogs starp banku un uzņēmēju,” atzina Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents Teodors Tverijons. Banku pārstāvji uzsvēra, ka lauksaimnieki ir vieni no labākajiem banku sadarbības partneriem, tālab bankas ir ieinteresētas šajā sadarbībā.

 

              Zemkopības ministrs iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar ZM sagatavotajiem priekšlikumiem „Par pasākumu ieviešanu ekonomikas aktivizēšanai lauksaimniecības, meža, pārtikas un zivsaimniecības jomās”.

 

             Par galvenajiem papildus nepieciešamajiem instrumentiem ekonomikas aktivizēšanai ZM uzskata atbalstu kredītsaistību atvieglošanai, atbalstu kredītu garantijām, atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu restrukturizācijai, kā arī izmaiņas ES un valsts atbalsta piešķiršanas nosacījumos un uzņēmējdarbību regulējošos normatīvajos aktos. Tomēr, lai veiksmīgi realizētu šos pasākumus, nepieciešams finansējums no starptautiskā atbalsta līdzekļiem.

Zemkopības ministrs aicināja banku pārstāvjus iepazīties ar ministrijas izstrādātajiem priekšlikumiem un izteikt savu viedokli par situācijas stabilizēšanu nozarē.

 

________________________________

 

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

 

 

 

 

 

 

  • Publicēts:
    13.01.2009