ZM: publikācijas par pārtikas kvalitātes pētījumu maldina sabiedrību; pētījums nenosaka Latvijā ražotās produkcijas kaitīgumu vai nekaitīgumu

Zemkopības ministrija (ZM) informē, ka Latvijas masu medijos saceltās ažiotāžas rezultātā par ZM pasūtīto pētījumu „Latvijā ražotās pārtikas produkcijas kvalitātes rādītāju salīdzinājums ar ārzemju produkciju” sabiedrībā tiek izplatīta tendencioza informācija un nekorektas interpretācijas, tādējādi maldinot iedzīvotājus, patērētājus, uzņēmējus un viņu sadarbības partnerus. Dažos medijos publicētais ir balstīts uz informāciju, kas izrauta no konteksta, papildināta nekorektiem pieņēmumiem un neprecīziem secinājumiem.

Pētījuma „Latvijā ražotās pārtikas produkcijas kvalitātes rādītāju salīdzinājums ar ārzemju produkciju” uzdevums nav un nekad nav bijis pateikt, kuri produkti ir kaitīgi vai bīstami veselībai vai kuri no tiem ir labāki par citiem. To, protams, var mēģināt secināt, bet izmeklējumu rezultāti to kategoriski nepasaka un nevar pateikt, jo izmantotā metode to nepieļauj. Ja arī ir iespējams nosaukt t.s. „labos” produktus, tad pārējos nekādā ziņā nevar pieskaitīt pie „sliktajiem”. Tie ir dalāmi produktos ar normām, kurām Eiropas Savienībā (ES) vispār nav normatīvu (piemēram, attiecībā uz nitrātiem), un produktos, kuriem ne vienmēr ir stabila kvalitāte. Taču tos nekādā gadījumā tāpēc nevar saukt par veselībai kaitīgiem vai cilvēkam bīstamiem.

ZM un pētījuma veicēji apliecina, ka neviens no pētījuma ietvaros izmeklētajiem produktiem nav kaitīgs. Divi eļļas paraugi, kas arī bija pakļauti izmeklējumiem, ir pievērsuši Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) uzmanību un tiks papildus pārbaudīti ārpus pētījuma robežām, bet kopumā – ja par katru cenu ir vēlēšanās tulkot pētījuma rezultātus kvalitātes kontekstā, tad droši var apgalvot, ka Latvijā ražotā pārtika ir kvalitatīva un nekādā veidā neapdraud patērētāju veselību.

Dati, kas iegūti pētījuma rezultātā, ir tikai informatīvs lielums, viss pētījums – izzinošs materiāls par to, kas notiek ražošanā un tirgū, jo agri vai vēlu diskusijas par to ES notiks, un tāpēc ZM jābūt gatavai, un tai ir nepieciešami dati, lai varētu sagatavot Latvijas pozīciju un nodrošināt, ka ES tiek pieņemti lēmumi un normas, kurās pārstāvētas arī Latvijas ražotāju intereses. Pētījums „Latvijā ražotās pārtikas produkcijas kvalitātes rādītāju salīdzinājums ar ārzemju produkciju” ir svarīgs informācijas avots, lai būtu pamats, uz kā veidot valsts pārtikas uzraudzības politiku, lai pilnveidotu monitoringu, kā arī lai papildinātu PVD uzraudzības principus.

Ir jāņem vērā, ka jaunās tehnoloģijas, iespējas un nosacījumi ir būtiski ietekmējuši un mainījuši ražošanas procesu visā pasaulē, tāpēc ikvienas produkcijas sastāvs mēdz mainīties, piemēram, attiecībā uz ūdens daudzumu tajā. Tieši tāpēc tiek veikts šis pētījums – lai saprastu, kādas jaunas normas ir nepieciešamas, kādas izmaiņas pārtikas uzraudzībā būtu jāievieš utt. Taču fakts, ka kādā no Latvijā ražotajiem gaļas izstrādājumiem ir vairāk ūdens nekā vidēji citur Eiropā, nenozīmē, ka tas ir „slikts” produkts.

Pētījuma rezultāti ir indikatīvi, tie nenodrošina slēdzienu par produktu kvalitāti. Pētījuma mērķis nebija apzināt konkrētu uzņēmumu konkrētu produktu kvalitāti vai nekaitīgumu, bet gan konstatēt kopīgās tendences un izdarīt secinājumus par atsevišķām produktu grupām kopumā. Tieši tāpēc produkti, kuri izmantoti pētījumā, ir ņemti no tirdzniecības vietām pēc nejaušības principa, turklāt izmeklēti kā šifrēti objekti – bez konkrētiem nosaukumiem, ražotājiem utt.

Informāciju sagatavoja

Dagnija Muceniece

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070

Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    27.02.2009