ZM: Zemniekiem martā paātrināti izmaksās atbalstu

Pēc diskusijām ar lauksaimnieku nevalstiskajām organizācijām Zemkopības ministrija (ZM) pārskatījusi maksājumu veikšanas grafiku un pieņēmusi lēmumu ātrāk kā paredzēts veikt maksājumus ražojošām saimniecībām.

Lai prioritāri atbalstu saņemtu ražojošās saimniecības, lauksaimnieki ātrāk kā paredzēts martā saņems šādus maksājumus:

  • papildu valsts tiešos maksājumus par laukaugu un lopbarības platībām 2 500 000 latu apmērā;
  • atdalītos papildu valsts tiešos maksājumus par laukaugu platībām 9 000 000 latu apmērā;
  • atsevišķo cukura maksājumu 4 300 000 latu apmērā;
  • mazāk labvēlīgo apvidu maksājumu 2 000 000 latu apmērā, primāri sedzot maksājumus 3. kategorijas mazāk labvēlīgo apvidu (MLA) teritoriju saimniecībām.

Šis nav papildu finansējums lauksaimniekiem, par kuru valdība lēma 3.februārī, bet gan ātrāks plānoto Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un tiešo maksājumu izmaksu grafiks. Tiešo maksājumu izmaksas pārstrukturēšana tiek primāri novirzīta ražojošajām saimniecībām, kas varētu pozitīvi ietekmēt saimniecību naudas plūsmu, dodot iespēju vieglāk pārvarēt finanšu grūtības un vest sarunas ar kreditoriem un bankām.

Līdz šā gada 1.februārim tiešie maksājumi par 2008.gadu kopumā jau izmaksāti 71 325 142 latu apmērā, kas kopumā ir 41% no gada aploksnes.

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    25.02.2009