23.04.2015 sanāksme ar iebildumu sniedzējiem par Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu projektu