Bioloģiskās lauksaimniecības regula

Paveiktais:

  • 16.jūnija ministru padomē ministri vienojās par bioloģiskās lauksaimniecības regulu, lai pēc tam Luksemburga turpinātu diskusiju Eiropas Parlamentā.
  • Prezidentūras kompromisā ir ietverts, ka netiek paredzēti konkrēti līmeņi atliekvielām bioloģiskajā pārtikā, ir vienota un harmonizēta pieeja bioloģiskās produkcijas kontrolēm un importa eksporta režīma piemērošanai.

Fona informācija:

  • Kaut arī Komisija solīja priekšlikumu atsaukt, ja Latvijas prezidentūra 6 mēnešu laikā nepanāks ”ievērojamu progresu” priekšlikuma virzībā, Latvijas prezidentūrai izdevās tādu nodrošināt, un 16.jūnija Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomē ministri vienojās par Padomes vispārējo pieeju.
  • Bioloģiskās lauksaimniecības regulas priekšlikuma mērķis ir uzlabot tiesību normas bioloģiskajā ražošanā, novēršot šķēršļus sektora tālākai attīstībai, garantējot uzņēmēju godīgu konkurenci un vairojot patērētāju uzticēšanos bioloģiskajiem produktiem.
  • Latvijas prezidentūras laikā tika pievērsta sabiedrības uzmanība bioloģisko produktu nozīmei un bioloģiskās lauksaimniecības attīstības jautājumiem. Par bioloģisko lauksaimniecību tika diskutēts arī Rīgā notikušajā neformālajā Eiropas Savienības dalībvalstu ministru sanāksmē un 9.Eiropas bioloģiskās lauksaimniecības kongresā, kurā piedalījās lauksaimnieki, uzņēmēji, politiķi un zinātnieki no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.
  • Pasākumu dalībnieki izstrādāja stratēģiju bioloģiskās lauksaimniecības attīstībai. Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pieaugums veicinās gan patērētāju pieprasījuma nodrošināšanu pēc bioloģiskiem produktiem, gan radīs sabiedrisko labumu, veicinot saudzīgu attieksmi pret vidi.

<< Atpakaļ pie rezultātiem