Daudzgadu plāns Baltijas jūras mencu, reņģu un brētliņu krājumiem

Paveiktais:

 • Latvijas prezidentūra bija pirmā prezidentūra, kas sāka strādāt ar daudzgadu plāna regulu, un jau aprīlī panāca vienošanos ministru starpā.
 • Daudzgadu plānā Baltijas jūras mencu, reņģu un brētliņu krājumiem ir iekļauti noteikumi, kas paredz iespēju turpmāk tehnisko regulējumu pieņemt, balstoties uz reģiona atbildīgo iestāžu sagatavotām rekomendācijām, tādējādi piemērojot individuālo pieeju Baltijas jūrai.
 • Tāpat regulas projekts paredz lielāku elastīgumu zvejas iespēju (kvotu) noteikšanā.
 • Mērķis ir rūpēties par zivju krājumu atjaunošanu ilgtermiņā.

Fona informācija:

 • Latvijas prezidentūra bija pirmā prezidentūra, kas sāka strādāt ar šo jautājumu un jau aprīlī panāca vienošanos ministru starpā.
 • Esam daudz paveikuši arī sarunās ar Eiropas Parlamentu (notikušas 2 tikšanās), lai noslēgtu vienošanos ar to.
 • Pēc daudzgadu plāna pieņemšanas zvejniekiem un atbildīgajām iestādēm turpmāk būs iespējams vienkāršāk un ātrāk izstrādāt regulējumu zvejniecībām Baltijas jūrā.
 • Daudzgadu plānā Baltijas jūras mencām, reņģēm un brētliņām ir iekļauti noteikumi, kas paredz iespēju turpmāk tehniskā regulējuma jautājumus pieņemt, balstoties uz Baltijas jūras reģiona atbildīgo iestāžu sadarbības rezultātā sagatavotām rekomendācijām.
 • Tāpat regulas projekts paredz lielāku elastīgumu zvejas iespēju noteikšanā.
 • Zvejniekiem un atbildīgajām iestādēm turpmāk būs iespējams vienkāršāk un ātrāk izstrādāt regulējumu zvejniecībām Baltijas jūrā.
 • Ir skaidrs, ka sarunās ar 8 valstīm iespējas iestrādāt nacionālās intereses ir lielākas. Tāpat Latvijas Prezidentūra nodrošināja, ka pieeja zvejai Rīgas līcī arī turpmāk saglabāsies tikai Igaunijas un Latvijas zvejniekiem.

<< Atpakaļ pie rezultātiem